Klubová výstava boxerov Vranov n.T. 20.6. 2009

  www.boxerklub.sk * www.eurodog.eu * www.euroboxer.eu
1 / 97  >>
www.boxerklub.sk * www.eurodog.eu * www.euroboxer.eu
_1100567.jpg
Fotografie sú voľne použiteľné. Foto: Blanka a Per Kartarík lakronebox@volny.cz