head

 

AKTUALITY

PREZÍDIUM

DOKUMENTY A FORMULÁRE

BOXERLIGA  

VÝSLEDKY  

KLUBOVÍ ŠAMPIÓNI  

CHOV

CHOVATEĽSKÉ STANICE

PONUKA ŠTENIAT

ZOZNAM ČLENOV

FOTOGALERIA

LINKY

Slovenský boxer klub

Propagujte aj svoju stránku

 

 

 

 

>> PODMIENKY <<

 

 

 

 

GDPR

PRIHLÁŠKA DO SBK

SMERNICA PRE ASOCIOVANÝCH ČLENOV

KRYCIE LISTY - USMERNENIE

Platby členských príspevkov za rok 2020

Tlačivo "hlásenie o vrhu" si môžete stiahnuť v sekcii krycie listy

Kalendár výstav UKK

 

 

Pozor neprehliadnite! Termín Víkendu boxerkárov a členskej schôdze Bol preložený.

O novom termíne budete včas informovaní.

 

 

POZOR OZNAM PRE CHOVATEĽOV!

Počas pretrvávajúcej mimoriadnej situácie kvôli koronavírusu COVID 19 ako aj 30 dní po jej ukončení, nebudú nijakým spôsobom penalizovaní chovatelia, ktorí prihlášku k zápisu šteniat zašlú neskôr ako vo veku 9 týždňov. V tomto období plemenná kniha ÚKK nebude vyžadovať k zápisu žiadosť ani súhlas príslušného chovateľského klubu ani Prezídia ÚKK.
Týmto rozhodnutím dočasne prestáva platiť časť state Zápisného chovateľského poriadku ÚKK v bode 3, odst. E a úplne prestávajú platiť odst.  F a G. Taktiež nebude v tomto časovom období účtovaný poplatok za zápis vrhu staršieho ako 9 týždňov, resp. 3. mesiace.
Prezídium Únie kynologických klubov týmto dáva aj súhlas k zápisu všetkých vrhov šteniat starších ako 3 mesiace chovateľom, ktorí vo vyššie uvedenom termíne zašlú prihlášku k zápisu šteniat, čím je splnená aj požiadavka vyplývajúca zo Zápisného poriadku plemennej knihy SKJ (SPKP)
.

Prezídium ÚKK týmto rozhodnutím reaguje na vzniknutú situáciu. Na druhej strane chceme požiadať chovateľov o trpezlivosť pri vybavovaní agendy Plemennou knihou ÚKK.
Ďakujeme.

 

 

BOXERLIGA 2019

PSI:

1. JACK Pálava Box

2. QUENTIN II. Karmapa

3. ARCHANGEL SAMUELL Fender Edda

 

SUČKY:

1. KETTY Pálava Box

2. FALLORA RRINZESSIN Deutsch Algar

3. FREYA II. Karmapa

 

CHOVATEĽSKÉ STANICE:

1. PÁLAVA BOX

2. KARMAPA

3. DEUTSCH ALGAR

 

 

VIAC INFORMÁCIÍ

TU

 

>>> BOXERLIGA KONEČNÉ VÝSLEDKY <<<

 

Výsledky BOXERLIGY 2019 boli upravené 20.2. 2020 na základe dodaných podkladov. Prosíme ak zistíte nejaké duplicity, chýbajúce body, alebo iné nezrovnalosti, napíšte na e-mail edda@dogsk.sk.

 

 

 

 

 

Termíny našich klubových podujatí:

 

 

13.3. - 15.3. Boxervíkend a členská schôdza

Radava - Penzión Lagáň

ďalšie info čoskoro

 

9. 5. 2020 Klubová výstava Tlmače

rozhodcovia: Vesna Čurčič (SRB)  a Dominika Hradská (SK)

 

5. 9. 2020 Výročná špeciálna výstava Holíč

rozhodcovia: Arne Haugen (N)  a Ľubomír Perniš (SK)

 

 

v spolupráci s Hungária Boxer Klub-om:

 

 

26.4. 2020 Stredoeurópska výstava boxerov Eger

25. 4. 2020 Výročná výstava Húngária Boxer Klub-u Eger

www.hungariaboxerklub.hu

 

 

ZRUŠENÉ

 

Prezídium SBK schválilo na svojom zasadnutí 14.12. 2019

Podmienky účasti na Majstrovstvách sveta boxerov ATIBOX IGP nasledovne:

 

Pre rok 2020:

- úspešne absolvovaná skúška príslušného stupňa (IGP 1-3)

- preskúšanie počas víkendu boxerkárov 13. - 15. 3. 2020

 

Pre rok 2021:

- úspešne absolvovaná skúška príslušného stupňa (IGP 1-3)

- účasť na majstrovstvách Slovenska boxerov - Z polytanu Cup.

 

 

 

Rozhodnutím členskej schôdze sa budú v roku 2020 započítavať body do boxerligy zo všetkých medzinárodných  a národnej výstavy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDZINÁRODNÁ KYNOLOGICKÁ FEDERÁCIA (FCI)

NOVELIZOVALA

 

>>> CHOVATEĽSKÝ PORIADOK FCI <<<

 

A DO PLATNOSTI VSTÚPILA NOVÁ SMERNICA FCI PRE

 

 >>> LIMITOVANÚ REGISTRÁCIU <<<

 

 

 

Na pretekoch Z Polytanu Cup, ktoré sa konali 19.-20.10. 2019 na Malom Lapáši v kategórii IGP 3 štartovala aj dvojica Ladislav Hencovský a jeho boxer BLACK BANDIT Honor Marsa.

Preteky boli tradične aj Majstrovstvá Slovenska boxerov a i keď titul majstra Slovenska nemohol byť zadaný z dôvodu chýbajúceho bodového limitu na stope, ďakujeme za propagáciu boxera. Slovenský boxer klub daroval za prvé miesto pre najúspešnejšieho boxera hodnotný pohár. Gratulujeme k výsledku najmä k úspešne zvládnutým kategóriám poslušnosti (86 b.) a obrane (90 b.)

 

 

 

 

Úspech slovenského odchovu na výročnej výstave v Nemecku dosiahla sučka

ANOBI Preslavva Civitas - výborná 1

chov: RNDr. Andrej Dudáš, Phd.

 

GRATULUJEME!!!

 

 

Skúšku chovnosti SBK 7.9. 2019

úspešne absolvoval s hodnotením ideálnej povahy "5"

 

BOLT Boca Box

SPKP 5546, nar. 9.3.2017

(ELIO Gerbein x CAYA Karmapa)

maj: Anna Sýkorová

Gratulujeme!

 

 

Skúšky chovateľského minima 7.9. 2019  v Malom Lapáši úspešne absolvovali:

 

Jakub Halás
Monika Poliakova
Nikola Varáčková
Gratulujeme!

 

 

Výročná špeciálna výstava boxerov

6. 7. 2019 * Malý Lapáš

 

Rozhodcovia:

Ioana Milea (RO) – psy

Oliver Erat (A) – sučky

 

BOB

URAM SIGNUM LAUDIS

 

BOS:

LENA DE DIOSA DE LA AURORA

 

VÍŤAZ ROKA

BONO INDIGO OPTIMA GRATA

UREUS II KARMAPA

EKO DEL COLLE DELL INFINITO

 

XANTIPA OPTIMA GRATA

DELLA MONTE KLIO CHIURELI

LENA DE DIOSA DE LA AURORA

CLEOPATRA DE AIRES DE NORTE

 

VÍŤAZ ROKA MLADÝCH

IAO FLOYD FENDER EDDA

MAXIM DE DIOSA DE LA AURORA

GABRIELA KARMAPA

GAYA ATHENA’S DREAM

 

VICE - VÍŤAZ ROKA MLADÝCH

FELIX INDIÁNSKY BRLOH

KALIBER VOM KALIDORF

 ARIA

LORENA VON ZOGOHOF

 

BEST BABY

KINO INDIANSKY BRLOH

 

BEST PUPPY

FALLORA PRINZESSIN DEUTSCH ALGAR

 

BEST VETERÁN

URAM SIGNUM LAUDIS

 

NAJKRAJŠÍ PÁR

UREUS II KARMAPA & GABRIELA KARMAPA

 

NAJLEPŠIA CHOVATEĽSKÁ STANICA

KARMAPA

 

NAJLEPŠÍ PLEMENNÍK

JAZAR FLOYD  FENDER EDDA

 

JUNIOR GLADIÁTOR

TITUS FLAVIUS SIGNUM LAUDIS

 

GLADIÁTOR

QUENTIN II. KARMAPA

KATA MIR-FIŠ

 

VETERÁN GLADIÁTOR

URAM SIGNUM LAUDIS

 

MAJITEĽOM ÚSPEŠNÝCH JEDINCOV GRATULUJEME!

 

>>> VÝSLEDKY <<<

 

 

Nová stránka ATIBOX

 

 

www.atibox.dog

 

 

 

Výročná výstava BK České republiky

Kroměříž  20.7. 2019

Podobne ako minulý rok, aj tohto roku slovenské odchovy "zabodovali". Z 92 vystavených jedincov bolo 19 zo slovenského chovu.

Majiteľom všetkých úspešných jedincov gratulujeme!

 

JACKPOT Karmapa - V1,CAJC, Juniorský víťaz roka 
GABRIELA Karmapa -  V1,CAJC, Juniorská víťazka roka, BOJ, Najlepší mladý jedinec výstavy
QUENTIN Karmapa - V 1,CAC, Víťaz roka 
TIMUR Indiansky brloh - V1,CAC
MOWGLI Karmapa - VN 1, najkrajšie baby
SIDHARTHA Karmapa - V 1, CAC,
CRISTAL Karmapa -  V1,CAC
ARON Lanabox -VN1

MÉTIS Karmapa - VN 1

ANOBI Preslavva Civitas - V2, R. CAC

UREUS II Karmapa -  V2,  R.CAC
ZOCO Karmapa - V1
KATYUSHA Karmapa - VN 2
CHERATIELA FLOYD Fender Edda - V3
FELIX Indiánsky Brloh - V
FROM Indiánsky Brloh -V
TITUS FLAVIUS Signum Laudis - V

TORRO Signum Laudis - V
VESLEY Spálenice - V

 

>>> Kompletné výsledky <<<

 

 

Európska výstava FCI 2019 Tulln - Rakúsko

 

Všetky jedince, ktoré pochádzajú zo slovenského chovu a zúčastnili sa Európskej výstavy v Tullne sa umiestnili v prvých štvorkách. Gratuluejeme!

 

V1, CACA, R. CACIB - UXTREME SPALENICE, maj: Vaňochová Kristína
V2, R.CACA - UREUS II. KARMAPA, maj:  Slabá Dominika
V2 -  COOPER INDIANSKY BRLOH, maj: Rumori Annalisa
V3 -  DOMINIKA DEMPSEY KARMAPA, maj:  Slabá Dominika

 

>>> Kompletné výsledky <<<

 

 

Svetová výstava boxerov ATIBOX  2019 Oradea - Rumunsko
Najúspešnejší jedinci, umiestnení vo finálových štvorkách, vo vlastníctve,

alebo z chovu členov Slovenského boxer klubu
VN1, BEST MINOR PUPPY - FALLORA PRINZESSIN Deutsch Algar, maj: L. Mlynková + B. Mlynka
V1, CAC - ANOBI Preslavva Civitas, ch: A. Dudáš
VN2 - JACKPOT Karmapa, maj: E. Tomaščík
V2 - UXTREME Spalenice, maj: J. Reichabuer + K. Vanochová
V2 - TITUS Signum Laudis, maj: A. Belasičová
VN2 - AFRA Lanobox, maj: E. Šebáková
V3 - TIMUR Indiánsky brloh, maj: L. Kuzma
V4 - DOMINIKA DEMPSEY Karmapa, maj:  D. Slabá
Veľká gratulácia a vďaka za reprezentáciu.


V2, ATIBOX VICE-VÍŤAZ získala sučka LENA DE DIOSA De La Aurora, ktorá už je vo vlastníctve nášho člena z ČR pána Františka Koknu, avšak v katalógu bol ako majiteľ uvedený chovateľ.

 

>>> Kompletné výsledky <<<

 

 

 

12. 5. 2019 Holíč

STREDOEURÓPSKA VÝSTAVA BOXEROV

CENTRALEUROPEAN BOXER SHOW

 

BOB:

CUBA DI MARE IONIAN

 

BOS:

X-MEN BOXRELAY

 

CENTRALEUROPEAN WINNER

X-MEN BOXRELAY

CUBA DI MARE IONIAN

INDOMINUS TOPAZ GYMNEMA SYLVESTRE

YOGA DEI ROERI

 

CENTRALEUROPEAN VICEWINNER

SANGREAL BOX NOLAN

SÓSRÉÉT-MENTI OLIMPIA

ARCHANGEL SAMUELL FENDER EDDA

DAISY PRINZESSIN DEUTSCH ALGAR

 

CENTRALEUROPEAN JUNIOR WINNER

CLARK DEI CENTURIONI

AINA DI ZAGABRIA

PIER

CRISTAL KARMAPA

 

CENTRALEUROPEAN JUNIOR VICEWINNER

TITUS FLAVIUS SIGNUM LAUDIS

VENICE SPALENICE

DODGE VIPER MYLLA ELLER

HANIEL FENDER EDDA

 

HOPE OF OUR FUTURE WINNER

X-MEN BOXRELAY

ANOBI PRESLAVVA CIVITAS

HUGO BOSS GYMNEMA SYLVESTRE

DAISY PRINZESSIN DEUTSCH ALGAR

 

VÁRSZEGI ZSOLT MEMORIAL TROPHY

UXTREME SPALENICE

SÓSRÉÉT-MENTI OLIMPIA

JINNX GYMNEMA SYLVESTRE

YOGA DEI ROERI

 

PREZIDENT TROPHY

JAZAR FLOYD FENDER EDDA

CUBA DI MARE IONIAN

INDOMINUS TOPAZ GYMNEMA SYLVESTRE

GWENN PÁLAVA BOX

 

WINNER OF CHAMPIONS

SANGREAL BOX NOLAN

UMA THURMAN BOXRELAY

ARCHANGEL SAMUELL FENDER EDDA

ENJI PÁLAVA BOX

 

BEST VETERAN

URAM SIGNUM LAUDIS

 

BEST PUPPY

HALLOWEEN VON ERTA BOX

 

BEST MINOR PUPPY

TODKA BLACK MAGIC TOUCH

 

>>> VÝSLEDKY <<<

 

 

11. 5. 2019 Holíč

KLUBOVÁ VÝSTAVA BOXEROV

BOXER CLUB SHOW (CAC / CAJC)

 

BOB:

SÓSRÉÉT-MENTI OLIMPIA

 

BOS:

X-MEN BOXRELAY

 

Mr. BOXER:

X-MEN BOXRELAY

 

MISS BOXER:

SÓSRÉÉT-MENTI OLIMPIA

 

KLUBOVÝ VÍTAZ / CLUB WINNER:

X-MEN BOXRELAY

SÓSRÉÉT-MENTI OLIMPIA

ARCHANGEL SAMUELL FENDER EDDA

YOGA DEI ROERI

 

KLUBOVÝ VÍŤAZ MLADÝCH / JUNIOR CLUB WINNER:

CLARK DEI CENTURIONI

AINA DI ZAGABRIA

PIER

CRISTAL KARMAPA

 

BEST VETERAN

LAKIFAN GORDON O´GUIDO

 

BEST PUPPY

HALLOWEEN VON ERTA BOX

 

BEST MINOR PUPPY

FALLORA PRINZESSIN DEUTSCH ALGAR

 

>>> VÝSLEDKY <<<

 

 

NOVĚ DKUMENTY SKJ

 

>>> CHOVATEĽSKÝ PORIADOK SKJ <<<

 

>>> ZÁPISNÝ PORIADOK SKJ <<<

 

 

BOXERLIGA 2019

 

>>> PRIEBEŽNÁ TABUĽKA 2019 <<<

(len jedince vo vlastníctve členov SBK)

 

>>> PRIEBEŽNÁ TABUĽKA 2019 - OPEN <<<

(Všetky vystavené jedince na výstavách v SR)

 

 

BOXERLIGA 2018

PSI:

1. BARACHIEL FLOYD Fender Edda

2. UXTREME SPALENICE

3. QUENTIN II. Karmapa

 

SUČKY:

1. XANTIELA Fender Edda

2. ENJI Pálava Box

3. BEATING HEARTH Vanbox

 

CHOVATEĽSKÉ STANICE:

1. FENDER EDDA

2. PÁLAVA BOX

3. KARMAPA

 

 

VIAC INFORMÁCIÍ

TU

 

>>> BOXERLIGA KONEČNÉ VÝSLEDKY <<<

 

Výsledky BOXERLIGY 2018 boli upravené 13.1. 2019 na základe dodaných podkladov. Prosíme ak zistíte nejaké duplicity, chýbajúce body, alebo iné nezrovnalosti, napíšte na e-mail edda@dogsk.sk. .

 

 

BOXERLIGA 2019

Body sa budú započítavať z nasledovných výstav:

(priebežne sa zaradia ďalšie)

 

25. 1. 2019 CACIB Nitra

Rozhodca: Viktor Shiyan (UA)

 

26. 1. 2019 CACIB Nitra

Rozhodca: Vladimir Shiyan (UA)

 

27. 1. 2019 CACIB Nitra

Rozhodca: Danijel Boros Djevi (SRB)

 

24. 2. 2019 CAC / Národná výstava Bratislava

Rozhodca: Ing. Jaroslav Matyáš (SK)

 

5. 5. 2019 CACIB Lučenec

Rozhodca: Kvetka Žídková (SK)

 

11. 5. 2019 Klubová výstava Holíč

Rozhodcovia: Ewa Dolinska (PL), Várszegi Zsófia, (H), Alena Žarská (CZ), Kvetka Žídková (SK)

 

12 5. 2019 CEBS Holíč

Rozhodcovia: Ewa Dolinska (PL), Várszegi Zsófia, (H), Alena Žarská (CZ), Kvetka Žídková (SK)

 

25. - 26. 5. 2019 ATIBOX Oradea (RO)

www.atiboxromania2019.ro

 

8. 6. 2019 CACIB Nitra

Rozhodca: MVDr. Gabriela Ridarčíková (SK)

 

9. 6. 2019 CACIB Nitra

Rozhodca: Dominika Šusterová (SK)

 

6. 7. 2019 CACIB Veľká Ida

Rozhodca: Anders Härnman (SE)

 

7. 7. 2019 CACIB Veľká Ida

Rozhodca: Antonín Karban (CZ)

 

17. 8. 2019 CACIB Bratislava

Rozhodca: Petr Řehánek (CZ)

 

18. 8. 2019 CACIB Bratislava

Rozhodca: Otakar Vondrouš (CZ)

 

7. 9. 2019 Výročná špeciálna výstava Malý Lapáš

Rozhodcovia:

Ioana Milea (RO) 

Oliver Erat (A)

www.euroboxer.eu

 

25.10. 2019 CACIB Bratislava
Rozhodca: Lenka Faraislová (CZ)
 

26.10. 2019 CACIB Bratislava
Rozhodca: Tibor Havelka (SK)
 

27.10. 2019 CACIB Bratislava
Rozhodca: Lidia Okleščen (SI)

6. 12. 2019 CACIB Nitra
Rozhodca: Sergej Vanža (SK)
 

7. 12. 2019 CACIB Nitra
Rozhodca: Radványi Tamás (HU)
 

8. 12. 2019 CACIB Nitra
Rozhodca: Glázer György (HU)

 

(Na základe rozhodnutia výročnej členskej schôdze zo dňa 24. 11. 2018 sa body do Boxerligy budú započítavať z výstav, ktoré schváli na základe navrhnutého rozhodcu Prezídium Slovenského boxer klubu a zo zahraničných výročných výstav, pri dodržaní doterajších podmienok, len tie, ktoré sú usporiadané členskými subjektmi ATIBOX)

 

 

 

Na výročnej členskej schôdzi Slovenského boxer klubu 24.11. 2018

vo Veľkom Lapáši boli zvolení títo noví členovia prezídia a dozornej rady:

 

 

Prezídium:

Prezident:                            Jozef Šuster 

                                               

Viceprezident:                    Ľubomír Perniš

                                               

Sekretár:                              RNDr. Andrej Dudáš, PhD.

                                                                                                                                        

Pokladník:                            Pavol Bíro

                                               

Členovia prezídia:              MVDr. Miroslav Fišman 

 

                                                Dušan Hladík 

                                                                                                                                  

                                                Ing. Marek Sopko

 

Dozorná rada:

Predseda:                            Peter Miklovič

 

Členovia:                              Alfréd Tóth

 

                                                Květka Židková

                                                                                                  

 

 

 

PLÁN AKCIÍ SLOVENSKÉHO BOXER KLUBU

v roku 2019

 

11. 5. 2019 * Klubová výstava * Holíč
12. 5.2019 * CEBS * Holíč
7. 9. 2019 * Výročná výstava * Malý Lapáš

 

 

Termíny výročných výstav v susedných krajinách:

 

27. 4. 2019 * Lajosmizse * Maďarsko

 

 

20. 7. 2019 * Kroměříž * Česká republika

 

 

Úspechy slovenských odchovov na výročnej výstave v Taliansku

 

UXTREME Spalenice - V1, R. CAC, chov: Ján Reichbauer, maj: Kika Reichbauerová - Vanochová
YUDI Indiánsky Brloh - V2, chov: Ladislav Kužma a Květa  Žídková
UREUS II. Karmapa - V3, chov: Vladimír Tomaščík, maj: Dominika Lisbeth Slabá
Boris Indiánsky brloh - trieda dorastu VN 1, best baby + puppy, chov: Ladislav Kužma a Květa Žídková
Cooper Indiánsky brloh - trieda dorastu VN 4, chov: Ladislav Kužma a Květa Žídková

GRATULUJEME !!!

 

 

Slovensko má prvý titul víťaza roka z Belgicka!

 


Po získaní titulu Svetovej víťazky ATIBOX a Stredoeurópskej víťazky potvrdila svoje kvality a skvelú formu BEATING HEART Vanbox aj na výročnej výstave v Belgicku. Získala tu ako prvý slovenský odchov nielen titul víťazky roka a najkrajšej sučky výstavy, ale aj titul BOB.
Tak trocha v tieni sa pri tomto veľkom úspechu bude zdať titul vicevíťaza mladých, ktorý získal slovenský odchov Demons In The Eyes Vanbox vo vlastníctve českej majiteľky Ivety Hlaváčovej
Sergej Vanža a Jolanta Verreva - k obom veľkým úspechom gratulujeme!

 

 

Mimoriadny úspech na nemeckej výročnej výstave!

 


Po skvelom umiestnení na rakúskej výročnej výstave, zaknihoval historický úspech na nemeckej výročnej výstave 16.9. 2018 Uxtreme Spalenice, ktorý v triede strednej získal V2, R. VDH-A.

 Kika Reichbauerova-Vanochová, Ján Reichbauer a Klara Reichbauerova - prijmite naše gratulácie!

 

 

 

Historicky najúspešnejšia Stedoeurópska výstava boxerov pre jedincov vo vlastníctve a z odchovu členov SBK!
Na stredoeurópskej výstave boxerov (CEBS) 9.9. 2018 v Otěšiciach pri Merklíne jedince vo vlastníctve, alebo z chovu členov  SBK, získali, BOB,  5x titul Víťaz CEBS (3x dospelí, 2x mladí), 3x titul vice víťaza CEBS (z toho 1x mladých), 1x najlepší dorast, 9x výborný 1, 5x výborný 2,  3x výborný 3, 4x výborný 4, 2x VN1, 1x VN 2.


V1, CAC, CEBS Winner, BOB - XANTIELA Fender Edda, maj: Majo Hradský
V1, CAC, CEBS Winner - BEATING HEART Vanbox, maj: Sergej Vanža a Jolanta Verreva
V1, CAC, CEBS Winner - BARAHIEL Fender Edda, maj: Lenka Mlynková
V1, CAJC, CEBS Junior Winner - X- MAN Boxrelay, maj: Ľubromír Perniš
V1, CAJC, CEBS Junior Winner - UMA THURMAN  Boxrelay, maj: Ľubomír Perniš
V1, CAC, CEBS Vice-Winner - UREUS II. Karmapa, maj: Dominika Slabá
V1, CAC, CEBS Vice-Winner - ENJI Pálava Box, maj: Jiří Kostelecký
V2, CEBS Junior Vice-Winner - KETTY pálava Box, maj: Jiří Kostelecký
V1, CAC - IDOL z Metaboxu, ch: Petra Prokešová
V1, CAC - SIDHARTHA Karmapa, ch: Vladimír Tomaščík
V2, R. CAC - UXTREME Spálenice, maj: Kristína Vaňochová
V2, R. CAC - NAUTILUS Karmapa, ch: Vladimír Tomaščík
V2, R. CAC - GWENN Pálava Box, maj: Jiří Kostelecký
V2, R. CAC - QUENTIN II: Karmapa, maj: Miroslava Wimétalová
V3 - DEMONS IN THE EYES Vanbox, chov Sergej Vanža
V3 - BOLT Bca Box, maj: Anna Sýkorová
V3 - LORELEI z Ringu, ch: Robert Fagoš
V4 - BOOBY BROWN FINE Star - Box, maj: Edita Šebáková
V4 - KALYPSÓ Karmapa, maj: Edita Šebáková
V4 - CAYA Karmapa, ch: Vladimír Tomaščík
VN1, Najlepší dorast -  DOMINIKA DEMPSEY Karmapa, maj: Dominika Slabá
VN1 - DAISY PRINZESSIN Deutsch Algar, maj: Lenka Mlynková
VN2 - CRISTAL DEMPSEY Karmapa, maj: Dominika Slabá
Najkrajší pár: BARAHIEL Fender Edda + DAISY PRINZESSIN Deutsch Algar, maj: Lenka Mlynková
Veľká vďaka a gratulácia!

 

 

 

Mimoriadne úspechy jedincov vo vlastníctve a z chovu členov

Slovenského boxer klubu

na Výročnej špeciálnej výstave Boxerklubu ĆR v Otěšiciach u Merklína

8. 9. 2018:


V1, CAJC, Víťaz roka mladých - X- MAN Boxrelay, maj: Ľubromír Perniš
V1, CAC, Víťaz roka - XANTIELA Fender Edda, maj: Majo Hradský
V1, CAC  - ENJI Pálava Box, maj: Jiří Kostelecký
V1, CAC - BEATING HEART Vanbox, maj: Sergej Vanža a Jolanta Verreva
V1, CAC - CAYA Karmapa, ch: Vladimír Tomaščík
V1, CAC - BARAHIEL Fender Edda, maj: Lenka Mlynková
V1, CAC - IDOL z Metaboxu, ch: Petr Bratko
V1, CAC - NAUTILUS Karmapa, ch: Vladimír Tomaščík
V2, R. CAC - GWENN Pálava Box, maj: Jiří Kostelecký
V2, R. CAC - UXTREME Spálenice, maj: Kristína Vaňochová
V2, R. CAC - UREUS II. Karmapa, maj: Dominika Slabá
V2 - DEMONS IN THE EYES Vanbox, chov Sergej Vanža
V3 - KETTY Pálava Box, maj: Jiří Kostelecký
V3 - UMA THURMAN  Boxrelay, maj: Ľubomír Perniš
V3 - KALYPSÓ Karmapa, maj: Edita Šebáková
V3 - BOOBY BROWN FINE Star- Box, maj: Edita Šebáková
V3 - QUENTIN II: Karmapa, maj: Miroslava Wimétalová
VN1, Najlepší dorast -  DOMINIKA DEMPSEY Karmapa, maj: Dominika Slabá
VN1 - DAISY PRINZESSIN Deutsch Algar, maj: Lenka Mlynková
VN2 - CRISTAL DEMPSEY Karmapa, maj: Dominika Slabá
Najkrajší pár: BARAHIEL Fender Edda + DAISY PRINZESSIN Deutsch Algar, maj: Lenka Mlynková

 

Ďakujeme a úspešnú reprezentáciu a gratulujeme !

 

 

TITUL KLUBOVÝ ŠAMPIÓN BOL UDELENÝ TÝMTO JEDINCOM:

 

IZZI z Ringu  

(FULL MONTHY du val D´Europe x ISA de Cuervonegro)

maj: RNDr. Andrej Dudáš

 

URPANIEL Fender Edda 

(ACTION von Katterforst x EMMANUELA Fender Edda)

maj: Eva a Zdeněk Křížovi + Peter Kusý

 

ENJI Pálava Box

(STORM Gymnema Sylvestre X ANDRA Pálava Box)

maj: Jiří Kostelecký

 

>>>  ZOZNAM KLUBOVÝCH ŠAMPIÓNOV <<<

 

 

 

VÝROČNÁ VÝSTAVA BOXEROV (CAC / CAJC)

25.8. 2018 Malý Lapáš

 

BOB: BEATING HEART VANBOX

BOS: BARACHIEL FLOYD FENDER EDDA

 

Víťazi roka / Annual Winners:

IDOL Z METABOXU

JAZAR FLOYD FENDER EDDA

BARACHIEL FLOYD FENDER EDDA

QUENTIN II. KARMAPA

XANTIELA FENDER EDDA

IZZI Z RINGU

ENJI PÁLAVA BOX

BEATING HEART VANBOX

 

Víťazi roka mladých / Annual Junior Winners:

DEMONS IN THE EYES VANBOX

DAKARO OD IVETKY DE CHANEL

SÓSRÉÉT-MENTI OLIMPIA

JIR-PIA EM EMALEE

 

Vice - víťazi roka mladých / Annual Junior Vice Winners:

BOLT BOCCA BOX

IRIS DE SALGO´S

UMA THURMAN BOXRELAY

KETTY PÁLAVA BOX

 

JUNIOR GLADIÁTOR: BOLT BOCCA BOX,

GLADIÁTOR: FIA SELI DOG

 

Najkrajší pár: UXTREME SPALENICE & UMA FAUSTINA SPALENICE,

 

>>> Kompletné výsledky <<<

 

 

 

Úspechy členov Slovenského boxer klubu

na Svetovej výstave boxerov ATIBOX 2018 vo švédskom Malmö

 

 

 

V1, ATIBOX WINNER - BEATING HEART Vanbox, maj: Sergej Vanža & Jolanta Vereva


V1 - UXTREME Spalenice, maj: Kika Reichbauerova-Vanochova


V1 - LEVIATHAN z Ringu, maj: Jana Robert Fagoš


VN 2 - D´MOND MILENIUM STAR Vanbox, maj: Peter Kusý

 

GRATULUJEME !!! 

 

 

KLUBOVÁ VÝSTAVA CAC / CAJC

 

19.5. 2018  TLMAČE

 

Rozhodcovia /Judges:

Jaromír Špicera (SK) – PSY / MALE

Zdzislaw Wajman (H) – SUKY / FEMALE

 

BOB: RUS LA FLER ARSENAL

BOS: UMA THURMAN BOXRELAY

 

Mr.BOXER: RUS LA FLER ARSENAL

Miss BOXER: UMA THURMAN BOXRELAY

 

Kluboví víťazi:

IVAN ŽIARIACA HVIEZDA

RUS LA FLER ARSENAL

IZZI Z RINGU

ENJI PÁLAVA BOX

 

Kluboví víťazi mladých:  

IDOL Z METABOXU

CHIANTI CONGO NIGRANS

UMA THURMAN BOXRELAY

CRISTIANA MORAVIA BOX

 

>>> Kompletné výsledky <<<

 

>>> VÝSLEDKY BOXERLIGY 2017 <<<

 

 

 

 

 

DO CELOROČNEJ SÚŤAŽE BOXERLIGA 2018

SA BUDÚ ZAPOČÍTAVAŤ VŠETKY TIE VÝSTAVY

AKO DO SLOVAKIA DOG CUPU

+ ZAHRANIĆNÉ VÝROČNÉ VÝSTAVY ZA SPLNENIA PODMIENKY ÚČASTI NA SLOVENSKEJ VÝROČNEJ VÝSTAVE

 

 

Úspechy jedincov

vo vlastníctve členov Slovenského boxer klubu

na Stredoeurópskej výstave v Opole 10. 9. 2017

 

- BARACHIEL FLOYD Fender Edda - V1, CAJC, Stredoeurópsky víťaz mladých,  Najkrajší mladý pes, Najkrajší mladý jedinec - BOJ, Víťaz plemena - BOB, maj: Lenka Mlynková

 

-  XANTIELA Fender Edda - V1, CAJC, Stredoeurópska víťazka mladých, Najkrajšia mladá sučka, maj: Dominika Šusterová & Majo Hradský

 

- IDOL z Metaboxu  - V1, CAJC, Vice stredoeurópsky víťaz mladých, maj: V. a P. Bratkoví

 

- UXTREME Spalenice - V2, maj: Kristína Vaňochová

 

- UMA FASTINA Spalenice - V2, maj: Kristína Vaňochová

 

 

Skúšku chovateľského minima SBK

2. 9. 2017 v Bojniciach absolvovali:

Ladislav Hencovský

Jana Hračková

Boris Kováč

Edita Šebáková

 

Výročná výstava boxerov

& "VA" Výstava víťazov

2. a 3. 9. 2017

 

Najúspešnejší jedinci vo vlastníctve členov SBK:

 

BOS: RITA MEY BOXRELAY

 

Víťazi roka:

JESUS BOXRELAY

LEVIATHAN Z RINGU

ELECTRA GLIDE Z METABOXU

LINDA IMER-BOX

 

Víťazi roka mladých:

RITA MEY BOXRELAY

BEATING HEART VANBOX

 

Vice - víťazi roka mladých:

UXTREME SPALENICE

BARACHIEL FLOYD FENDER EDDA

SLAVENA  KARMAPA

OLIVIA MIR FIŠ

 

BOB: BEATING HEART VANBOX

BOS: JAZAR FLOYD FENDER EDDA

 

JVA - MLADÉ PSY / JVA - JUNIOR MALE

JVA 1, VA JUNIOR WINNER - BARACHIEL FLOYD FENDER EDDA

JVA 3, VA JUNIOR II. VICE WINNER  - ELO VR-BOX

JVA 4 - IVAN ŽIARIACA HVIEZDA

 

JVA - MLADÉ SUČKY / JVA - JUNIOR FEMALE

JVA 1, VA JUNIOR WINNER - BEATING HEART VANBOX

JVA 2, VA JUNIOR VICE WINNER - RITA MEY BOXRELAY

JVA 3, VA JUNIOR II. VICE WINNER  - ULLA JAMES BOX

JVA 4- IZZY PÁLAVA BOX

 

VA - PSY / VA – MALE

VA 1, VA WINNER - JAZAR FLOYD FENDER EDDA

VA 2, VA VICE WINNER -  JESUS BOXRELAY

VA 3, VA II. VICE WINNER - KING KARLOS BOXRELAY

VA 4  - URPANIEL FENDER EDDA

VA 5 -  JOLLY JOKER BOXRELAY

VA 6 -  PRINCE BRUNO BOXRELAY

VA 7 - IZAR FENDER EDDA

 

VA - SUČKY / VA – FEMALE

VA 1, VA WINNER - PRETTY GIRL NINA BOXRELAY

VA 2, VA VICE WINNER - ENJI PÁLAVA BOX

VA 3, VA II. VICE WINNER - FIA SELI DOG

VA 6 - BESSIE VR-BOX

VA 7 - HOLLY SELI DOG

VA 8 - FORTUNA SELI DOG

VA 9 - GWENN PÁLAVA BOX

 

 

VÝNIMOČNÉ ÚSPECHY SLOVENSKÝCH ODCHOVOV A JEDINCOV VO VLASTNÍCTVE ČLENOV SBK

 

V1, ATIBOX YOUH CLASS WINNER, ATIBOX JUNIOR WINNER, JUNIOR BOB - BEATING HEART VANBOX, maj: S. Vanža & J. Vereva

 

V1, ATIBOX VETERAN CLASS WINNER, BEST VETERAN - URAM Signum Laudis, maj: Dušan Hladík

 

V1, CAC, ATIBOX WORKING CLASS WINNER, ATIBOX WINNER - NAADAME Fender Edda, maj: Peter Kusý

 

VN 1, ATIBOX PUPPY CLASS WINNER - BARACHIEL FLOYD Fender Edda, maj: Lenka Mlynková

 

VN 1, ATIBOX MINOR PUPPY CLASS WINNER  - BOBBY BROWN FINE STAR BOX, maj: Edita Šebáková

 

VN 2 - UREUS II.KARMAPA, maj: Vladimír Tomaščík

 

VN 3 - UXTREME SPALENICE, maj: K. Vaňochová + J.  Reichbauer

 

VN 3 - XANTIELA Fender Edda, maj: Dominika Šusterová

 

V 4 - JESUS BOXRELAY, maj: Marek Hudáček

 

 

 

Dôležitá informácia:

Členská schôdza 2016 SBK zmenila

>>> Chovateľský poriadok SBK<<<

a schválila

>>> Etický kódex <<<

 

 

BOXERLIGA 2016

PSI:

1. NAADAME Fender Edda

2. IZAR Fender Edda

3. JAZAR FLOYD Fender Edda

 

SUČKY:

1. FIA Selidog

2. NITIKA Fender Edda

3. FORTUNA Selidog

 

CHOVATEĽSKÉ STANICE:

1. FENDER EDDA

2. BOXRELAY

3. KARMAPA

>> KONEČNÁ TABUĽKA 2016 pdf <<

>> SLOVAKIA DOG CUP <<

 

BOXERLIGA - HISTORICKÁ TABUĽKA 2009-2016

PSI:

1. NAADAME Fender Edda

2. URIEL Fender Edda

3. KING KARLOS Boxrelay

 

SUČKY:

1. IZZI z Ringu

2. URTICA Karmapa

3. ELECTRA GLIDE z Metaboxu

 

CHOVATEĽSKÉ STANICE:

1. FENDER EDDA

2. BOXRELAY

3. KARMAPA

 

 

>>>  HISTORICKÁ TABUĽKA 2009 - 2016 <<<

 

 

TITUL KLUBOVÝ ŠAMPIÓN BOL UDELENÝ TÝMTO JEDINCOM:

 

JESUS Boxrelay

(BIG BOSS Signum Laudies x  HENEA Boxrelay)

maj: Marek Hudáček

 

ULRIKA Moravia Box

(ZERVAN Nor Dom x GABRIELA Moravia Box)

maj: Alena Žarská & Blanka Siřínková

 

ZOCO Karmapa

(Rus La Fler KALASHNIKOV x PÁRVATI Karmapa)

maj: Vladimír Tomaščík & Miroslava Wimětalová

 

>>>  ZOZNAM KLUBOVÝCH ŠAMPIÓNOV <<<

 

 

Preteky z POLYTANU CUP, ktoré sa uskutočnili 14.-16. 10. 2016 v Malom Lapáši, boli opätovne aj Majstrovstvami Slovenska vo výkone belgických ovčiakov, dobermanov, rottweilerov a boxerov. Naše plemeno bolo zastúpené dvoma jedincami. V kategórii IPO 1 Katarzyna Grzesiak-Kopeć z Poľska štartovala so psom ARMAGNAC Kierskie Ustronie.
V kategórii IPO 3 Ladislav Hencovský so psom HARWEY ll. Boxrelay. I keď nesplnili bodový limit bol udelený titul Majster Slovenska IPO 3 ku ktorému gratulujeme. Za spomenutie stojí, že táto dvojica predviedla mimoriadne kvalitnú poslušnosť ohodnotenú rozhodcom Johannes Eitlerom na 91 bodov.

 

 

 

 

Vážení členovia SBK,
veľmi neradi, ale musíme vás informovať, že 8.10. 2016 nás navždy opustila

 

 

Mirka Gajtková.
Všetci, ktorí sme ju poznali bližšie vieme, že nemala vôbec jednoduchý a ľahký život, v ktorom azda jedným z mála zmyslov boli práve boxeri, ktorých neskutočne milovala.
Mirka, česť Tvojej pamiatke! Zostaneš v našich srdciach a spomienkach...

 

 

Dňa 3.9. 2016 nás navždy opustil dlhoročný chovateľ boxerov


Gabriel Aranyossy

 


 

Ďakujeme všetkým členom Slovenského boxer klubu, všetkým ktorí sa zúčastnili poslednej rozlúčky, ale aj tým ktorí prísť nemohli, ale sa v tichosti rozlúčili...

Gabi bol  stelesnením dobra, nekonfliktnosti a pokory na tejto zemi a verme, že pre mnohých zostane dlho príkladom. Zvlášť chceme poďakovať prezidentovi Maďarského klubu Imre Bíróovi, ktorý s ďalším členom prezídia precestovali celé Maďarsko aby prejavili poslednú úctu. Česť Tvojej pamiatke!

 

 

 

VÝROČNÁ VÝSTAVA BOXEROV 2016

 

BOB:  ARKO DE RINCOMAR

BOS:  ELECTRA GLIDE Z METABOXU

 

Víťaz roka mladých / Jahresjugendsieger / Annual Junior Winner:  

- ARKO DE RINCOMAR

- YCS DEL DUCATO DI PARMA

- FORTUNA SELI DOG

- ESNA DEL CUORE GRANDE

 

Víťaz roka /  Jahressieger/ Annual Winner:

NAADAME FENDER EDDA

- CASARO DE LA FORZANDANZA

- TOMMI DEL IUS NATURA

- ÚJVÁROSI LÉH-BOX CARUSSO

- ELECTRA GLIDE Z METABOXU

- NINA NAVARA SUUM CUIQUE

- MONALISA DELL’OTTAVA MERAVIGLIA

- PENNY LANE LAC-BOX

 

GLADIÁTOR 2016

- MAN-BOX EXCALIBUR

- ELECTRA GLIDE Z METABOXU

JUNIOR GLADIÁTOR

HENRY OPTIMA GRATA

 

>>> VÝSLEDKY - RESULT <<<

 

&

BOXER NIGHT GALA SHOW

ABSOLUT NIGHT WINNER: NAADAME Fender Edda

ABSOLUT NIGHT 1. VICE WINNER: IZZI z Ringu

ABSOLUT NIGHT 2. VICE WINNER: Sangreal Box PANAMERA

NIGHT WINNER:

NAADAME Fender Edda

IZZI z Ringu

 

&

"VA" WINNER SHOW

 

BOB: NAADAME FENDER EDDA

BOS: SANGREAL BOX PANAMERA

 

MLADÍ PSI / JUNIOR MALES:

JVA 1, JUNIOR WINNER HENRY OPTIMA GRATA

 

MLADÉ SUČKY / JUNIOR FEMALES:

JVA 1, JUNIOR WINNER – SANGREAL BOX PANAMERA

JVA 2, I. JUNIOR VICE WINNER  – - BESSIE VR-BOX

JVA 3, II.JUNIOR VICE WINNER – FORTUNA SELI DOG

 

DOSPELÍ PSI / ADULT MALES:

VA 1, VA  WINNER SHOW WINNER NAADAME FENDER EDDA

VA 2,  I. VICE WINNER -  ÚJVÁROSI LÉH-BOX CARUSSO

VA 3, II. VICE WINNER – KING KARLOS BOXRELAY

 

DOSPELÉ SUČKY / ADULT FEMALES:

VA 1, WINNER SHOW WINNER IZZI Z RINGU

VA 2, I. VICE WINNER FIA SELI DOG

VA 3, II. VICE WINNER PENNY LANE LAC-BOX

 

>>> VÝSLEDKY - RESULT <<<

 

 

MAJSTROVSTVÁ SVETA BOXEROV ATIBOX

 

 

VRBOVÉ 29. 4 . - 1. 5. 2016

 

Gratulácia Ladislavovi Hencovskému ktorý so psom Harwey II. Boxrelay podal veľmi vyrovnané výkony a skončil na 2. mieste v kategórii IPO 2.

 

 

 


 

 

Kronika chovu boxerov na Slovensku

 

Pri príprave prednášky o histórii chovu boxerov na Slovensku som so smútkom musel konštatovať, že fotografické materiály významných slovenských odchovov, ale aj jedincov, ktoré boli na Slovensko importované a viac alebo menej úspešne ovplyvnili slovenský chov boxerov, sú v žalostnom stave. Vo veľkej väčšine absentuje akákoľvek dokumentácia, alebo je len  veľmi obmedzená.

Z toho dôvodu som si dovolil (zatiaľ ako vlastnú iniciatívu) založiť

 

KRONIKU CHOVU BOXEROV NA SLOVENSKU

 

Chcem požiadať všetkých majiteľov a chovateľov, ktorí majú k dispozícii materiály, ktoré by mohli v elektronickej forme poskytnúť  a tieto  by boli súčasťou spomenutej kroniky, aby ju zaslali Mgr. Lenke Mlynkovej na e-mailovú adresu:  kronikarka.sbk@gmail.com 

 

Prosím zasielajte:

A)  Kvalitne nascanované historické fotografie slovenských  jedincov, alebo tých zahraničných, ktorí výrazne ovplyvnili slovenský chov.

B)  Kvalitne nascanované preukazy pôvodu slovenských  jedincov, alebo tých zahraničných , ktorí výrazne ovplyvnili slovenský chov.

C) Kvalitne nascanované historické fotografie slovenských podujatí (výstavy, preteky, bonitácie),

D)  Kvalitné fotografie súčasných slovenských  jedincov, alebo tých, ktorí výrazne ovplyvnili slovenský chov.

Všetky materiály v čo najväčšom rozlíšení  - kvalite so samostatne priloženým faktografickým popisom.

(Pri zasielaní e-mailom prosím dajte pozor na to, aby program fotografické podklady nezmenšil)

 

Materiály zhromaždené v kronike budú bez akýchkoľvek obmedzení a v maximálnej kvalite voľne k dispozícii každému členovi Slovenského boxer klubu a priebežne budú zverejňované vo verejných fotogalériách akou je napríklad:

 

>>> HISTÓRIA SLOVENSKÉHO CHOVU BOXEROV 1970 - 1990 <<<

>>> HISTÓRIA SLOVENSKÉHO CHOVU BOXEROV 1991 - 2000 <<<

>>> HISTÓRIA SLOVENSKÉHO CHOVU BOXEROV 2001 - 2010 <<<

>>> SLOVENSKÝ CHOV BOXEROV od 2011 PO DNEŠOK <<<

>>> V MÉDIÁCH O BOXEROCH <<<

>>> HISTÓRIA SLOVENSKÉHO BOXER KLUBU <<<

 

 

Tešíme sa na spoluprácu

Jozef Šuster         

 

 

Stredoeurópska výstava boxerov 18.10.2015

 Rychety pri Prahe

 

Úspechy jedincov vo vlastníctve členov Slovenského boxerklubu:

 

* KING KARLOS Boxrelay - V1, CAC, HOPE OF OUR FUTURE WINNER, CENTRAL EUROPEAN WINNER, maj: Marek Sopko a Lubomír Perniš

* ELECTRA GILDE z Metaboxu - V1, CAC, WINNER OF CHAMPION, CENTRAL EUROPEAN WINNER, maj: František Kokna
*
IMAGE Boxrelay - V1, CAC, VÁRSZEGI ZSOLT MEMORIAL TROPHY, CENTRAL EUROPEAN VICE WINNER, maj: Marek Sopko a Lubomír Perniš
*
NAADAME Fender Edda - V1, CAJC, CENTRAL EUROPEAN JUNIOR WINNER
*
IZZI z Ringu - V1, CAJC, CENTRAL EUROPEAN JUNIOR WINNER, maj: Andrej Dudáš
*
NITIKA Fender Edda - V2, CENTRAL EUROPEAN JUNIOR VICE WINNER, maj: Lenička Mlynková
*
UNICA Optima Grata - V1, CAC, VÁRSZEGI ZSOLT MEMORIAL TROPHY, maj: Luboš Maník
*
JELTZIN Karmapa - VN 1, BEST BABBY, maj: Vladimír Tomaščík, Dominika Lisbeth Tomascikova a Míla Petková

* Isa de Cuervonegro - V2, R. CAC, maj: Robert Fagoš
* JAZAR FLOYD Fender Edda - V3, maj: Paťo Straka
* JESUS Boxrelay - V3, maj: Marek Hudaček
* ZOCO Karmapa - V3, maj: Miroslava Wimětalová

* IBERIA z Ringu - V3, maj: Robert Fagoš
* LENNA Kronebox - V4, maj: Matúš Kohút

 

Úspechy odchovov členov Slovenského boxerklubu:

 

* JORASH z Ringu - V2, CENTRAL EUROPEAN JUNIOR VICE WINNER

* ARON z Metaboxu - V2, R.CAC

* CAYA Karmapa - V2, R. CAC

* K ´NAPOLI FLOYD Fender Edda - V2

* HARPYJE z Ringu - V3

* MELIOTH Fender Edda - V4

* ZAFIRA Karmapa - VD 4

 

 

 

 

S hlbokým zármutkom v duši oznamujeme
všetkým priaznivcom plemena boxer,
že dňa 22. júna 2015 vo veku 86 rokov
nás navždy opustil, čestný člen,

  rozhodca pre posudzovanie exteriéru

 

MUDr. Anton Sonoga 

 

 

 

 

Česť jeho pamiatke !

 

 

 

Dúfali sme, že 30. 5. 2015 oslávime 95. narodeniny významnej osobnosti chovu boxerov

 

MUDr. Evy Špaldonovej

 

 

Žiaľ už sa tak nestane... 18.5. 2015 nás navždy opustila.

Stratili sme v nej bývalú chovateľku chovateľskej stanice

"zo Suotempore",

rozhodkyňu pre posudzovanie exteriéru,

ale hlavne skvelého človeka.

Česť jej pamiatke !

 

Spoločne sme si uctili pamiatku MUDr. Evy Špaldonovej

na Klubovej výstave v Poľnom Kesove.

 

 

Prezídium SKJ schválilo na svojom zasadnutí dňa 21.2.2015 v Banskej Bystrici poriadky nových slovenských titulov šampiónov. Všetky nájdete na stránke www.skj.sk

 

 

 

ÚSPECHY A UMIESTNENIA JEDINCOV NA EURÓPSKEJ VÝSTAVE V BRNE VO VLASTNÍCTVE A Z CHOVU ČLENOV SLOVENSKÉHO BOXER KLUBU:

 

V1, EURÓPSKA Víťazka mladých, BOJ - ELECTRA GLIDE z Metaboxu, maj: F. Kokna

V1, CAC - URTICA Karmapa, maj: V. Tomaščík

V1, CAC - AARON Mir-Fiš, maj: A. Pflegrová

V2, R. CAC - AMIR Mir-Fiš, maj: A. Pflegrová

V2, R. CAC - GRACIA Man-Box, maj: Ľ. Maník

V2 - CAYA Karmapa, maj: H. Ryantová

V3 - PARVATI Karmapa, maj: V. Tomaščík

V3 - RABIES Spálenice, maj: K. Vaňochová

V3 - SÍRIUS Spálenice, maj: K. Vaňochová

V4 - CAPONE Karmapa, maj: V. Tomaščík

V4 - ROSE Capa Negra, maj: S. Vanža

VN 1, Európska nádej - LARGO Indiánsky brloh, maj: Z. + K. Hradecký

VD 4 - ZOCO Karmapa, maj: M. Wimětalová

 

 

Skúšku chovateľského minima dňa 6.9. 2014 v Bojniciach

úspešne absolvovali:

- Miroslava Bártová

- Stanislav Lieskovský

- Lenka Mlynková

- Patrik Straka

- Alexandra Višňovská

 

Zvodu dorastu 7.9. 2014 v Bojniciach sa zúčastnili:

LAMYA James Box, (Rus la Fler ETERNAL FLAME x ASIA James Box), maj: Patrik Straka

DEUTSCH Mir-Fiš, (GRIM Mir-Fiš x TESSA Mir-Fiš). maj: Mgr. Lenka Mlynková

Rozhodca: Sergej Vanža

 

Skúšku chovnosti 7,9. 2014 úspešne absolvovali:

APRILIA Gambar (URAM Signum Laudis s DEBORAH Sieger Boxemia), maj: Dušan Hladík.

Povaha: 5

BIG BOSS Signum Laudis (HASHIH von Jess Box x UMBRIA Signum Laudis), maj: Ľubomrí Perniš,

Povaha: 5

BUGATI Signum Laudis (HASHIH von Jess Box x UMBRIA Signum Laudis), maj: Dušan Hladík.

Povaha: 5

HELLA Boxrelay (PRIMO del Colle Dell' Infinito x FANNY Boxrelay), maj: Igor Šuňal

Povaha: 5

URAM Signim Laudis  (AXEL Mose x SICILIA Signum Laudis), maj: Dušan Hladík.

Povaha: 5

URIEL Fender Edda (FABRIZIO FLOYD Fender Edda x ORNELLA Fender Edda), maj: Peter Kusý

Povaha: 5

XANTO Czech Ja-Ka (WARWICK v.d. Momarter Eiche x PHONIX Czech Ja-Ka), maj: Maroš Svitač

Povaha: 5

Exteriér a výkon hodnotila komisia v zložení:

Sergej Vanža, Jozef Šuster, RNDr. Andrej Dudáš, PhD.

(Video sa pripravuje)

 

Výberovú skúšku chovnosti 7,9. 2014 úspešne absolvovali:

BIG BOSS Signum Laudis (HASHIH von Jess Box x UMBRIA Signum Laudis), maj: Ľubomrí Perniš,

Povaha: 5

URAM Signim Laudis  (AXEL Mose x SICILIA Signum Laudis), maj: Dušan Hladík.

Povaha: 5

URIEL Fender Edda (FABRIZIO FLOYD Fender Edda x ORNELLA Fender Edda), maj: Peter Kusý

Povaha: 5

Exteriér a výkon hodnotila komisia v zložení:

Sergej Vanža, Jozef Šuster, RNDr. Andrej Dudáš, PhD.

 


 

 

Dôležitý oznam pre chovateľov

 

Od 1.1.2013 zahájila samostatnú činnosť plemenná kniha a kancelária Únie kynologických klubov. Únia kynologických klubov (ÚKK) zastrešuje chovateľské kluby, ktoré boli pôvodne zastrešené priamo pod SKJ.

Dokumenty plemennej knihy a agendy klubov posielajte na adresu:

Únia kynologických klubov

Furmanská 9

841 03 Bratislava 

Všetky informácie a zoznam klubov nájdete na webovej stránke ÚKK:

www.unkk.sk 

Kontakty:
tel: 02 / 64282691

0948 220 924

e-mail: melichova@unkk.sk (plemenná kniha)

unkk@unkk.sk (agenda klubov)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dôležitý oznam:

 

Na základe  rozhodnutia väčšiny delegátov jednotlivých členských krajín ATIBOX,  nebudú na podujatia ATIBOX pripustení kupírovaní jedinci narodení po 1. 1. 2013

 

 

 

 

Fotogalérie:

5.- 6. 11. 2011 Víkend boxerkárov + Ružomberok-Gejdák (Foto: Ing. Pavol Bíró)

27.8. 2011 - Výročná výstava boxerov Vranov nad Topľou (Fotogléria 1)

27.8. 2011 - Výročná výstava boxerov Vranov nad Topľou (Fotogléria 2)

18. - 19. 6. 2011 Klubová výstava a CEBS Poľný Kesov - Fotogaléria (Foto: Szalkai Karesz)

13. 11. 2010 Zmenený chovateľský poriadok

13. - 14. 11. 2010 Víkend boxerkárov Ružomberok - fotogaléria

29. 8. 2010. Vranov nad Topľou - Výročná výstava boxerov - Foto: Zdenko Mikušiak

29. 8. 2010. Vranov nad Topľou - Výročná výstava boxerov - Fotogaléria 1

29. 8. 2010. Vranov nad Topľou - Výročná výstava boxerov - Fotogaléria 2

29. 8. 2010 Vranov nad Topľou - Výročná výstava (Foto: Szalkai Karesz)

19. 6. 2010 Poľný Kesov - Klubová výstava (Foto: Szalkai Karesz)

 

 

 

 

 

KONTAKT:

SLOVENSKÝ BOXER KLUB

č. 452

916 16 Krajné

boxer@boxer.sk

www.boxerklub.sk

 

ČÍSLO ÚČTU:

IBAN: SK20 5200 0000 0000 1120 3778
ČÍSLO ÚČTU (v staršom formáte) : 11203778/5200

BIC/SWIFT kód OTP Banky Slovenska, a.s:  OTPVSKBX

 

 

 

 © Jan  Zlata & Jozef Šuster

Optimálne rozlíšenie 1024x768