KLUBOVÁ VÝSTAVA BOXEROV so zadávaním titulov
Mr. Boxer & Miss Boxer
- 15.5.2004 Bojnice

Vynikajúco pripravená klubová výstava by mohla byť vzorom pre všetky chovateľské kluby. Bolo tak tomu zásluhou nielen prezídia Slovenského boxer klubu, ale najmä obetavosti Ľubomíra Perniša, Dušana Krajčíka a celého týmu priateľov boxerov z blízkeho i vzdialenejšieho okolia.

Rozhodcovia: Dr. Iwona Magdziarska (PL) – psy, Imrich Sopko (SK) – sučky

PSI ZLATÍ
Tr. dorastu
:  VN - De Niro Moravia Box (Benito Del Colle Del Infinito x Urtica Moravia Box), maj: Kollár Ján * VN -  Ettore Dei Contrari, (Zac Dei Contrari x Odessa Del David), maj: Neuwirthová Monika  VN -  Faron Z Lutil (Ethor Boxrelay x Pamela Mir–Fiš), ch: Paál Kamil  * VN -  Xigius Boxrelay (Chaman Della Talpa x  Eymi Boxrelay), maj: Čertík Igor * VN - Xiron Boxrelay (Chaman Della Talpa x Eymi Boxrelay), maj: Struhár Jaroslav * VN  -  Ygy Boxrelay (Ch. Vasco Della Cadormare x Odina Boxrelay), maj: Pastierik Igor
Tr. mladých:  V1, CAJC, Klubový víťaz mladých - pazsi Bordebox Gregory, (Greg Von Zielbox x Mezokovesdi Izu), maj: Pazsiczki Zsolt * V2 - Pazsi – Bordebox Gunter, (Hjch. Greg Von Zielbox x Hch. Mezokovesdi Izu) , Maj: Pazsiczki Zsolt * V3 -  Elvis vom Konigsberg (Shadow de Las Arillas x Babe Vom Konigsberg), maj: Annemarie + Wolfgang Aigner * V4 - Vicont Optima Grata,  (Xipheos v. Missisippi, Luisa Optima Grata), maj: Tomaščík Vladimír * V - Affare Von Katinka „Hektor“, (Xeraya Tommy x Bull-Box Classic Dasha), maj: Dr. Barrel Zoltán * V - Frodo Karmapa (Floyd z Ringu x Ascana Optima Grata), maj: Húšťava Stanislav * V - Joshua z Ringu (Ch. Baron Rojo De Villalba x Ch. Frety Z Ringu), maj: Fagoš Robert * V - Samuel Boxrelay (Othelo Floyd Fender Edda x M:Eymi Boxrelay), maj: Dr. Strapko Radoslav * VD - Galileo Signum Laudis (Domingo Boxrelay x Anett Signum Laudis), maj: Jasenek Roman
Tr. otvorená: V1, CAC, ČKŠ, Klubový  víťaz, Mr. BOXER 2004  - Fisico Bestiale Di Zuccherino, (CH. Bel Rugantino Di Zucherino x Assia Argento), Maj: Perniš Lubomír * V2, R. CAC -  Greg von Zielbox (Ich. Vasco van de Hazenberg x Ich. We Box Pacuha Glória), maj: Vukovics József * V3 -  Ch. Timur Armida, (Ch. Casanova Optima Grata x Ch. Chyrone Regata Edda), Maj: Raszewska Izabela * V4 - Marx Boxrelay (Ethor Boxrelay x Adéla Gloria Bara), maj: Ing. Čuka Peter * V -  Ramon L–Ko–Snv (Othelo Floyd Fender Edda x Candy Ferčáky), Maj: Kostečka Peter * V -  Atrey Tensione (Ugolino v.d. Hazenberg x Ester Ravalone), maj: Horvayová Vladimíra  * V -  Anre Erba Box, (Othelo Floyd Fender Edda x Aga Hemil), maj: Bajus Ján
Tr. pracovná: V1, CAC, ČKŠ - Floyd z Ringu, (ICh.Terzo Del Colle Dell Infinito x ICh. Orka Floyd Fender Edda), maj: Ing. Paulenka Marián * V2, R. CAC  - Pear v. Rudasházi (Ch. Cseryll–Háziadan Kevin x Liza v. Rudasházi), maj: Rigóczky Józsefné
Tr. šampiónov: V1, CAC, ČKŠ -  Ch. Orfeus Boxrelay (Baron – Rojo De Villalba x Eymi Boxrelay), maj: Hladík Dušan * V2, R. CAC -  Chester Tiann (Ulisse Della Barbariga x Denise Tiann), maj: Fuzek Tibor

PSI PÁSIKAVÍ
Tr. dorastu:
VN - Kono Ewabo (Chaman Della Talpa x Jenifer Gold Z Erisu), maj: Ing. Kučerová Alica
Tr. mladých: V1, CAJC, Klubový víťaz mladých, Najkrajší mladý jedinec -  Franco Nero Signum Laudis, (Iron Dell´Antico Squero x Hollyday Boxrelay), maj: PhDr. Rattajová Dagmar * V2 -  Odin Indiánsky Brloh (Lajoš Indiánsky Brloh x Medvedia Rieka Indiánsky Brloh), m: Kužma * V3 - Buster Von Stilbox (Carlos von Zielbox x Viktoria Effton von Zielbox), maj: Kerer Imre
Tr. otvorená
: V1, CAC, ČKŠ -  Lajoš Indiánsky Brloh, (Argo Gody Bohemia x Jakoba Gryf),  m: Kužma Ladislav * V2, R. CAC -  Pazo Vom Elsavatal (Futere vom German Dream x Alice Vom Elsavatal), maj: MVDr. Fišman Miroslav * V3 - Vadim delle Acque Salate (Magnum Di Massumatico x Anthea), m: Hladík Dušan *  VD - Fredy Ewabo (Roger Wings x Vlana Wings), maj: Hanesová Andrea
Tr. šampiónov: V1, CAC, ČKŠ, Klubový víťaz - Hugo Boss Fender Edda (Welt. Sg. Giotto x Playa Fender Edda), maj: Hakl Dušan *  V2 - Ch. Ulk Senior Fender Edda (Ich. Sagvan Fender Edda x Nixa L–Ko), ch: Šuster Jozef a Jana

SUČKY ZLATÉ
Tr. dorastu:
VN - Ambra Baja Dogs (Ch. Floyd Z Ringu x Ch. Vika Mir – Fiš), maj: Bako Jaroslav * VN - Asta Baja Dogs (Ch. Floyd Z Ringu x Ch. Vika Mir – Fiš), maj: Bako Jaroslav * VN - Yngwer Boxrelay (Ch. Vasco Della Cadormare x Odina Boxrelay), maj: Perniš Lubomír
Tr. mladých: V1, CAJC, Klubový víťaz mladých  - Jakuza z Ringu, (ICh. Baron Rojo de Villalba x Ch. Frety z Ringu), maj: Šuster Jozef a Jana * V2 - Pazsi Bordebox Glória (Ch. Greg von Zielbox x Ch. Mezokovesdi Izu), maj: Pazsiczki Zsolt * V3 - Happy Sun Karmapa (Chaman della Talpa x Tutsi San–Vi), maj: Tomaščík Vladimír * V4 - Oľga Indiánsky Brloh (Lajoš Indiánsky Brloh x Medvedia Rieka Indiánsky Brloh), maj: Hanesová Andrea * V - Ann Ifrit, (Ch. Casanova Optima Grata x Fortuna Optima Grata), maj: Ing. Baumannová Ludmila  * V - Golden Ananas Hanna (Othelo Floyd Fender Edda x Golden Ananas Athena), maj: Bíró Pavol * V - Jola Arga Lúč (Eros Tiann x Xante Arga Lúč), maj: Aranyossy  Gabriel * V - Loredana Arga Lúč (Yeké Van Sapho´S Hoeve x Gamma Lúč), maj: Aranyossy  Gabriel  * V - Viktoria Optima Grata (Xipheos v. Missisipi x Luisa Optima Grata), maj: Pravdová Dagmar  * VD -  Klaudia Arga Lúč (Jambi Lúč x Aliz Lúč), maj: Aranyossy Gabriel * V - Pazsi – Bordebox Gigi, (Greg von Zielbox x Mezokovesdi Izu), ch: Pazsiczki Zsolt, maj: Pazsiczki Zsolt
Tr. otvorená:    V1, CAC, Klubová víťazka, Miss Boxer, BOB  -  Oda Boxrelay (Baron Rojo De Villalba x Eymi Boxrelay), maj: Perniš Lubomír * V2, R.CAC -  Angel Lynn Moravia Box (Amber de Aikhal x Natalia Moravia Box), maj: Tomková Ivana * V3 - Yorka Mir–Fiš (Akzent v.d. Falken x Korina Vom Elsavatal), maj: MVDr. Fišman Miroslav * V4 - Raul–Box  Angel (Ugo – Meks v. Vordanis x Triton – Box Dity), maj: Mogyoródi Tamás * V - Ajda Erba Box (Othelo Floyd Fender Edda x M: Aga Hemil) maj: Bajus Ján * V - Alina Von Spielbox (ICh.Carlos von Zielbox x Dorina von Zielbox), maj: Dobos Judit
Tr. pracovná: V1, CAC, ČKŠ -  Mezokovesdi Izu (Ugolino van de Hazenberg x Mezokovesdi Glória), maj: Pazsiczki Zsolt
Tr. šampiónov:   V1, CAC - Aguillera Amber Genetrix (Zeus Van Sapho´S Hoeve x Va Banque – Genetrix), maj: Druszcz Katarzyna  * V2, R. CAC -  Vika Mir–Fiš (Cherub vom Elsavatal x Rita Mir–Fiš), maj: Ing. Bako

SUČKY PÁSIKAVÉ
Tr. „BABY:
VN -  Zoja Boxrelay (Ch. Grand Boxrelay x Megen Boxrelay), maj: Perniš Lubomír
Tr. dorastu:  VN, Najlepší dorast -   Rafale Indiánsky Brloh (Dave Dels Segadors x Maud Indiánsky Brloh), maj: MUDr. Kurák Milan * VN -  Chantal Signum Laudis (Rudy Dell Alfiere x Hollyday Boxrelay), maj: Zajíčková Dagmar * VN - Kimberly Ewabo (Chaman Della Talpa x Jenifer Gold Z Erisu), maj: Bělková Eva * VN -  Phillippa Indiánsky Brloh (Niko Del Piovese x Luca Indiánsky Brloh), maj: Kužma Ladislav * VN - Pola Indiánsky Brloh (Niko Del Piovese x Luca Indiánsky Brloh), maj: Kužma Ladislav * VN - Ratsel Indiánsky Brloh (Dave Dels Segadors x Maud Indiánsky Brloh), maj: Kužma Ladislav * VN - Seneca Fender Edda (Vadim delle Acque Salate x  Ch.Sindy Fender Edda), maj: Ralbovská Lenka
Tr. mladých: V1, CAJC, Klubový víťaz mladých - Laura Regat Fender Edda (Atibox Sg. In–Petto v. German Dream x M: Abigeil Armida), maj: Šuster Jozef a Jana * V2 - Korida z Ringu, (Queros Dei Cavalieri Del Monferrato x Flavia z Ringu), maj: Fagoš Robert * V3 - Siakti Exkalibur (Odvet Exkalibur x M: Orfa Lider), maj: Hencovský Ladislav
Tr. otvorená: V1, CAC, ČKŠ, Klubový víťaz  - Luca Indiánsky Brloh (Argo Gody Bohemia x Jakoba Gryf), maj: Kužma Ladislav * V2, R.CAC -  Heraja Fender Edda (Welt.Sg.Giotto x Playa Fender Edda), maj: Šuster Jozef a Jana *  V3 - Jenifer Gold z Erisu (Roger Wings x Ulana Wings), maj: Bělková Eva * V4 -  Casia Fender Edda (Magnum di Massumatico x Playa Fender Edda), maj: Keprta Jiří * V - Ariela Fender Edda (Ch. Grand Alfa–Pol x Ch. Nosferatu Fender Edda), maj: Boťanský Ondrej * V -  Haidy Imer  Box (Othelo Floyd Fender Edda x Clea Z Posledných Čertov), maj: Bíró Pavol
Tr. pracovná: V1, CAC, ČKŠ - Megen Boxrelay (Ethor Boxrelay x Adéla Gloria Bara), maj: Krajčík Dušan
Tr. šampiónov: V1, CAC, ČKŠ -  Ch. Blaze Of Glory Kett Box (Ch. David Del Colle Dell Infinito x Oxana Moravia Box), maj: Wróbel Robert

 
 

<< späť