29. Klubová výstava boxerov Králiky 16. 6. 2001

V prekrásnom a malebnom prostredí srdca Slovenska sa uskutočnila Klubová výstava boxerov už po druhýkrát. Svojím posledným a veľkým triumfom sa skončila výstavná kariéra I.Ch. OTHELA FLOYD Fender Edda, ktorý na tomto podujatí dosiahol tretíkrát titul Klubový víťaz. Sučky posudzovala Várszegi Zsófia z Maďarska a psov Petr Řehánek z Českej republiky.

PSI ZLATÍ "BABY": VN  MARX Boxrelay, (ETHOR Boxrelay - ADÉLKA Gloria Bara), ch: Ľubomrí Perniš, maj: Ing. Peter Čuka, Prievidza
PSI ZLATÍ – MLADÍ: V1, CAJC, Klub. víťaz mladých -  WOJTEK Ewenement, (Ch. QUATRO von Krato'S Hof - Ch. STEFANIA Ewenement), ch. + maj: Iwona Magdziarska,  Poľsko * V2 - UNABOMBER Moravia Box, (KILIAN v. Purgstall - NATALIA Moravia Box), ch: A.+ A. Žarski, m: Ivana Bukovanská, ČR
PSI ZLATÍ - OTVORENÁ: V1, CAC, ČKŠ -  APACHE z Metaboxu ( ADAN de Zizur -  TIFFANY z Metaboxu) ch. + maj: Vlaďka a Petr Bratko, Česká republika * V2, R.CAC - KENZO Gryf (ZEFFIRO Della Cadormare -  FYONA Indiánsky brloh), ch: Milan Kurák, maj: Michal Oleňák, * V3 - RONY Lúč, (PIROL Aldonar -  FRIDA Lúč), ch. + maj: Gabriel Aranyossi, * V4 -  Wé-Box Pacuha OLI (ADAM de Zizur -  Wé-Box Pacuha GRÉTA), ch. + maj: Sleisz Lajos, Maďarsko
PSI ZLATÍ - PRACOVNÁ: V1, CAC, ČKŠ -  ARON Premium (ARGO Gody Bohemia -  BRENDA Rimava), ch: MVDr. Jaroslav Slosiarik, maj: Ladislav Hencovský * V2, R.CAC -  ETHOR Boxrelay (FLINT v. Wordanis - ÓDA z Pa-Mil), ch. + maj: Ľubomír Perniš,
PSI ZLATÍ - ŠAMPIÓNI: V1, CAC, ČKŠ, Klub. víť., Víťaz plemena -  I.Ch. OTHELO FLOYD Fender Edda (I.Ch. MAGNUM di Massumatico - Ch. HAIDY FLOYD Edda) ch: Jozef a Jana Šusteroví, maj: Imrich Sopko
PSI ZLATÍ - VETERÁNI: V1 - ALEX Svob-Mil (ADAM Janovské údolí -  NELLY Resslovka), ch: Miloš Svoboda, maj: Mgr. Miloš Košalko

PSI ŽÍHANÍ - MLADÍ: V1, CAJC, Klub. víťaz mladých -  ZAK Fender Edda, (DAVID del Colle Dell' Infinito -  PLAYA Fender Edda), ch: Jozef a Jana Šusteroví, maj: Ing. Dušan Mráz * V2 - Winner-Box ENZO (JAMBI Lúč -  ASTRA Tiann), ch. + maj: Zoltán Gyurscó,
PSI ŽÍHANÍ - OTVORENÁ: V1, CAC, ČKŠ -  GRAND Boxrelay (ZEFFIRO Della Cadormare - CINDY Boxrelay), ch: Ľubomír Perniš, maj: Viliam Hepner, 972 17 Kanianka 334/8 * V2, R.CAC -  MATOUŠ z Šenku (Ch. MONTI Moravia Box -  QUELLE z Pa-Mil), ch: Ivana Holubová, maj: Ing. Ludmila Baumannová,Č. R. * V3 - BRUNO z Metaboxu ( UGOLINO v.d. Hazenberg -  VIVIAN z Metaboxu), ch: Petr Bratko, maj: Gabriela Kopecká, Česká republika * V4 -  WILHEM Fender Edda ( I.Ch. HERRY FLOYD Edda -  Ch. JESSY od Anity), ch: Jozef a Jana Šusteroví, maj: Sandra Ondrušová
PSI ŽÍHANÍ - PRACOVNÁ: V1, CAC, ČKŠ, Klub. Víťaz  IDOL Armida, (I.Ch. AARON del Cavalieri del Monferato -  Ch. CHYRONE Regata Edda), ch: Barbara Guzinska, maj: Petr Bratko, Česká republika * V2, R.CAC - EROS Tiann, (GOLEM Ezudo - ANITA Tiann), ch: Tibor Füzek, maj: manž. Svitačoví
PSI ŽÍHANÍ - ŠAMPIÓNI: V1, CAC -  Ch. BLENDY Arbaldo (I.Ch. GRAND Alfa Pol -  UDINE FLOYD Edda), ch: Pavel Komžík, maj: Miroslav Paluška, Duklianska 5, 953 01 Zlaté Moravce  * V2, R.CAC - Ch. EMÍR Jir-Ši Box (FLINT v. Wordanis -  CLEA Jir-Ši Box), ch: Jiří Šimara, maj: Petr Pravda, Č.R.

SUČKY ZLATÉ "BABY": VN - Najlepší "BABY" -  VALERIE Moravia Box (VICO v. Zugspitzblick -  NATALIA Moravia Box), ch: Alena a Arnošt Žarski, maj: Jiří Sedláček
SUČKY ZLATÉ MLADÉ: V1, CAJC, Klub. víťaz mladých - URTICA Moravia Box (KILIAN v. Purgstall -  NATALIA Moravia Box), ch. + m: A.+ A. Žarski,  Č.R. * V2 - JESSY Boxrelay, ( APACHE z Metaboxu -  CINDY Boxrelay) ch. + maj: Ľubomír Perniš * V3 - HOLLYDAY Boxrelay (APACHE z Metaboxu -  ALFA Boxrelay), ch: Ľubomír Perniš, maj: Dušan Hladík * V4 - KORINA von Elsavatal, (CHERUB von Elsavatal -  ALICE von Elsvatal), ch: Joachim Eschner, maj: Dr. Miroslav Fišman
SUČKY ZLATÉ - OTVORENÁ: V1, CAC, ČKŠ, Klub. Víťaz -  CICOLLINA von Zielbox (UGOLINO van de Hazenberg -  Wé-Box PACUHA GLÓRIA), ch. + maj: Vukovics József + Vukovics Józsefné,  Maďarsko * V2, R.CAC -  GRACIE Boxrelay (ZEFFIRO Della Cadormare - CINDY Boxrelay), ch: Ľubomír Perniš, maj: Dušan Krajňák* V3 - JAQUELINE Indiánsky brloh SK (TYBO v. Valtherkampen - DAČA Indiánsky brloh SK), ch: Ladislav Kužma, maj: Ladislav Hencovský,  * V4 - IREEN von Elsavatal (CHERUB v. Elsavatal - VIVIEN v.d. Morrequelle), ch: Joachim + Ursula Eschaner, maj: Dr. Miroslav Fišman
SUČKY ZLATÉ - PRACOVNÁ: V1, CAC, ČKŠ - HEXA Ezudo (Ch. LORD AXEL od Spacej Kroléwny - Ch. DORIS Ezudo, ch: Šebeň - Šulík, maj: Ing. Igor Litvák
SUČKY ZLATÉ - TR. ŠAMPIÓNOV: V1, CAC, ČKŠ - Ch. QUERRY SUE Moravia Box (PROST degli Scrovegni -  NATALIA Moravia Box), ch + m: A.+ A. Žarski, Č.R.

SUČKY ŽÍHANÉ "BABY": VN - MEGEN Boxrelay (ETHOR Boxrelay -  ADÉLKA Gloria Bara), ch: Ľubomír Perniš, maj: Dušan Krajčík
SUČKY ŽÍHANÉ DORAST: VN - Najlepší dorast - LUCY Boxrelay (GRAND Alfa – Pol - EYMI Boxrelay), ch: Ľubomír Perniš, maj: Karol Kobella
SUČKY ŽÍHANÉ MLADÉ: V1, CAJC, Klub. víťaz mladých -  FURIA Bodvicai – Vitéz (PAKO Wings - JACKIE Indiánsky brloh), ch: Barcz János, maj: Barczi János + Dr. Milan Kurák
SUČKY ŽÍHANÉ – OTVORENÁ: V1, CAC, ČKŠ, Klub. víť. -  Wé-Box Pacuha NOAH, (APOLLO vom Rusbach - Wé-Box Pacuha AMI, ch: Sleisz Lajos, maj: Micsik Gábor, Maďarsko * V2, R.CAC - SILVIA Lúč (PATRIK Lúč -  Ch. TAMARA Lúč), ch. + maj: Gabriel Aranyossi * V3 - FENDI Tiann (Ch. OTHELO FLOYD Fender Edda -  ANITA Tiann), ch. + maj: Tibor Füzék * V4 -  FENDER z Ringu (I.Ch. TERZO del Colle Dell' Infinito -  I.Ch. ORKA FLOYD Fender Edda), ch: Robert Fagoš, maj: I. + P. Kadlecovi
SUČKY ŽÍHANÉ - PRACOVNÁ: V1, CAC, ČKŠ - SINDY Fender Edda, (I.Ch. SAGVAN FENDER Edda -  Ch. JESSY od Anity), ch: Jozef a Jana Šusteroví, maj: Lenka Rablovská * V2, R.CAC - Kiss-Box FANNI, (DENNY Wings -  Kiss Box Anasztázia), ch: Kiss Pál, maj: Kiss István, Maďarsko
SUČKY ŽÍHANÉ - ŠAMPIÓNOV: V1, CAC, ČKŠ -  Ch. Kiss - Box DEBORA, (Napkeleti Jankó -  Hegemónia Var-Box), ch: Kiss Pál, maj: Kiss István, Maďarsko * V2, R.CAC - Ch. NOSFERATU Fender Edda (NESTOR Hevelius - JESSY od Anity), ch: Jozef a Jana Šusteroví, maj: Jozef a Jana Šusteroví
SUČKY ŽÍHANÉ - VETERÁNOV: V1, Najlepší  veterán -  HEGEMÓNIA Var-Box (I.Ch NESTOR Hevelius -  AMERIKA Var-Box), ch: Ladislav Varga, maj: Kiss Pál, Maďarsko * V2 -  GILDA Mir-Fiš ( BORIS Im-Ka -  CHARME Jisuko), ch. + maj: Dr. Miroslav Fišman

Najlepšia chovateľská skupina: BOXRELAY

 

<< späť