31. KLUBOVÁ VÝSTAVA BOXEROV
15.6.2002 KRÁLIKY

Psov posudzoval I. Sopko, sučky posudzoval J. Šuster

PSI ZLATÍ - DORAST
VN 1, Najlepší dorast -  GITTO Vr-Box, (O: ARGO GODY Bohemia -  - M: CLEA Vr-Box), ch: Vladimír Račok, maj: Pavol Babinský * VN -  GRAFF von Zielbox, (O: VASKO van de Hazenberg -  - M: Wé-Box PACUHA GLÓRIA), ch. + maj: Vukovics József + Vukovics Józsefné, VN -  GREG von Zielbox,  (O: VASKO van de Hazenberg -  - M: Wé-Box PACUHA GLÓRIA), ch. + maj: Vukovics József + Vukovics Józsefné

PSI ZLATÍ – MLADÍ
V1, CAJC, Klubový víťaz mladých - ORFEUS Boxrelay, (O: BARON-ROJO de Villalba  - M: EYMI Boxrelay), ch: Ľubomír Perniš, maj: Dušan Hladík * V2 -  CHESTER Tiann, (O: Ch. ULISSE della Barbariga  - M: Ch. DENISE Tiann), ch. + maj: Tibor Füzék * V3 - MARX Boxrelay, (O: ETHOR Boxrelay - M: ADÉLA Gloria Bara), ch: Ľubomír Perniš, maj: Ing. Peter Čuka * V4 -  GERO z Ringu, (O: Ch. IDOL Armida - M:I.Ch. ORKA FLOYD Fender Edda), ch: Robert Fagoš, maj: Iva Kopecká

PSI ZLATÍ - OTVORENÁ
V1, CAC, ČKŠ -  CARLOS von Zielbox, (O: UGOLINO van de Hazenberg - M: Wé-Box PACUHA GLÓRIA), ch. + maj: Vukovics József + Vukovics Józsefné * V2, R.CAC - EDDY Boxrelay, (O: FLINT v. Wordanis  - M: ÓDA z Pa-Mil), ch. + maj: Ľubomír Perniš

PSI ZLATÍ - PRACOVNÁ
V1, CAC, ČKŠ, Klubový víťaz -  FLOYD z Ringu, (O: I.Ch. TERZO del Colle dell Infinito - M: I.Ch. ORKA FLYOD Fender Edda), ch: Robert Fagoš, maj: Ing. Marián Paulenka * V2, R.CAC -  GOLDYE Boxrelay, (O: ZEFFIRO Della Cadormare - M: CINDY Boxrelay), ch: Ľubomír Perniš, maj: Vladimír Novotný

PSI ZLATÍ - ŠAMPIÓNI
V1, CAC -  Ch.ZOFF vom.Hause Rehberg, (O: MultiCh.Ibsen v.d.Sembacher Flur - M: Finess vom Steinmeister-Teich), ch: Schädel Hedwig, maj::  Reinboch Bernd, Deutschland * V2, R.CAC -  ARON Premium, (O: ARGO Gody Bohemia - M: BRENDA Rimava), ch: MVDr. Jaroslav Slosiarik, maj: Ladislav Hencovský * V3. ETHOR Boxrelay, (O: FLINT v. Wordanis - M: ÓDA z Pa-Mil), ch. + maj: Ľubomír Perniš

PSI ŽÍHANÍ - DORAST
VN -  FREDY Avabo, (O: ROGER Wings - M: ULANA Wings), ch: Eva Bělková, maj: Andreja Hanesová

PSI ŽÍHANÍ - MLADÍ
V1, CAJC, Klubový víťaz mladých -  LAJOŠ Indiánsky brloh, (O: ARGO GODY Bohemia - M: JAKOBA Gryf), ch: Ladislav Kužma, maj: Paľo Štefanko * V2 -  COWBOY Karmapa, (O: IDOL Armida - M: Ch. BRITA Krompa), ch.+  maj: Vladimír Tomaščík * V3 -  FRANKLIN REGAT Fender Edda, (O: I.CH HERRY FLOYD Edda - M: Ch. ABIGEIL Armida), ch: Jozef a Jana Šuster, maj: Robert Kandráč

PSI ŽÍHANÍ - OTVORENÁ
V1, CAC, ČKŠ, Klubový víťaz -  ZAK Fender Edda, (O: DAVID del Colle Dell' Infinito - M: PLAYA Fender Edda), ch: Jozef a Jana Šusteroví, maj: Marcela Mrázová* V2, R.CAC -  EMÍR Zico, (O: OTHELO FLOYD Fender Edda - M: IŇA Parečan), ch: Milan Serbin, maj: Hana Prílepková * VD -  Winner Box ENZO, (O: JAMBI Lúč - M: ASTRA Tiann), ch. + maj: : Zoltán Gyurcsó

PSI ŽÍHANÍ - PRACOVNÁ
V1, CAC, ČKŠ -  IDOL Armida, (AARON del Caveliero del Monferato - M: Ch. CHYRONE Regata Edda), ch: Barbara Guzinska, maj: Petr Bratko * V2, R.CAC -  MATOUŠ z Šenku, (O: Ch. MONTI Moravia Box - M: QUELLE z Pa-Mil, ch: Ivana Holubová, maj: Ing. Ludmila Baumannová * V3 -  FELINO von der Morrequelle, (O: OLIVER della Terra Selvagia - M: BRITTA von der Morrequelle), ch: Ervin Gramlich, maj: D. Tomaščíková * VD - ULK SENIOR Fender Edda, (O: I.Ch. SAGVAN FENDER Edda - M: NIXA L-Ko), ch: Jozef a Jana Šusteroví, maj: Ondrej Boťanský, 941 23 Andovce 437

PSI ŽÍHANÍ - ŠAMPIÓNI
V1, CAC, ČKŠ -  IKAR Růžová oáza, (O: I.Ch. HERRY FLOYD Edda  - M: FLIKA Růžová oáza) ch: Ing. Jiří Kneidl, maj: Mgr. Lucie Kneidlová * V2, R.CAC -  GRAND Boxrelay, (O: ZEFFIRO Della Cadormare  - M: CINDY Boxrelay), ch: Ľubomír Perniš, maj: Viliam Hepner * V3 -  EROS Tiann, (O: Ch. GOLEM Ezudo - M: ANITA Tiann), ch: Tibor Füzék, maj: manž. Svitačoví

PSI ŽÍHANÍ - VETERÁNI
V1,  Najlepší veterán -  IDOL FLOYD Edda, (O: Ch. BENJAMIN Moravia Box - M: DIANA Edda), ch: Jozef a Jana Šusteroví, maj: Ing. Marián a Matej Paulenka

SUČKY ZLATÉ "BABY"
VN1 -  ARLEN Arista Rea, (O: IDOL Armida - M: FENDER z Ringu), ch: Petr Kadlec, maj: Jana Vašková

SUČKY ZLATÉ – DORAST
VN 1 -  GIRA Vr-Box, (O: ARGO GODY Bohemia - M: CLEA Vr-Box), ch: Vladimír Račok, maj: Bartolomej Venceľ

SUČKY ZLATÉ MLADÉ
V1, CAJC, Klubová víťazka mladých -  ORI Boxrelay, (O: BARON ROJO de Villalba - M: EYMI Boxrelay), ch: Ľubomír Perniš, maj: Karol Kobella * V2 - ODA Boxrelay, (O: BARON ROJO de Villalba - M: EYMI Boxrelay, ch: Ľubomír Perniš, maj: Ľubomír Perniš * V3 -  OLÍVIA Boxeralay, (O: BARON Rojo de Villaba - M: EYMI Boxrelay), ch: Ľubomír Perniš, maj: Ján Michalko * V4 -  VIKA Mir-Fiš, (O: CHERUB vom Elsavatal - M: RITA Mir-Fiš), ch: MVDr. Miroslav Fišman, maj: Ing. Jaroslav Bako * V-  VALERIE Moravia Box, (O: VICO v. Zugspitzblick - M: NATALIA Moravia Box), ch: Alena a Arnošt Žarski, maj: Jiří Sedláček * VD -  Winner Box FABULA, (O: JAMBI Lúč - M: AXA Smart), ch. + maj: Gyurcsó Zoltán

SUČKY ZLATÉ - OTVORENÁ
V1, CAC, ČKŠ, Klubová víťazka, Víťazka plemena - CRIOS, (O: APOLL - M: MYSTRALL), ch: Anselmi Valentina, maj: Luigi + Marina Andreoli, Italy * V2, R.CAC -  JESSY Boxrelay, (O: APACHE z Metaboxu - M: CINDY Boxrelay), ch: Ľubomír Perniš, maj: Igor Pastierik * V3 -  FANNY Vr-Box, (O: NOE degli Scrovegni - M: BARBIE V.R. – Box), ch. + maj: Vladimír Račok * V4 -  NIKE od Ivetky, (O: Ch. ULISSE dela Barbariga - M: Ch. EVELIN od Ivetky), ch: Iveta Kunclová, maj: Lubomír Krása * V -  REA L-Ko-SNV, (O: OTHELO FLOYD Fender Edda - M: CANDY Ferčáky), ch: Ing. Peter Kostečka, maj: Peter Puškáš

SUČKY ZLATÉ - PRACOVNÁ
V1, CAC -  KORINA von Elsavatal , (O: CHERUB von Elsavatal - M: ALICE von Elsvatal), ch: Joachim Eschner, maj: Dr. Miroslav Fišman

SUČKY ZLATÉ - TR. ŠAMPIÓNOV
V1, CAC, ČKŠ -  GRACIE Boxrelay, (O: ZEFFIRO Della Cadormare - M: CINDY Boxrelay), ch: Ľubomír Perniš, maj: Dušan Krajčík * V2, R.CAC -  IREEN von Elsavatal, (O: CHERUB v. Elsavatal - M: VIVIEN v.d. Morrequelle), ch: Joachim + Ursula Eschaner, maj: Dr. Miroslav Fišman * V3 -  IWETTE od Ivetky, (O: NANDO v.d. Flaschwiese - M: EVELIN od Ivetky), ch: Iveta Kunclová, maj: Ludmila Nováková

SUČKY ŽÍHANÉ "BABY"
VN 1 - ANNABIS z Walworthu, (O: MONTI Moravia Box - M: EFFIE z Vikiluxu), ch: Olga Přečková, maj: Dana Hlaváčová * VN 2 -  ANNORANIE z Walworthu, (O: MONTI Moravia Box - M: EFFIE z Vikiluxu), ch: Olga Přečková, maj: Monika Netušilová

SUČKY ŽÍHANÉ MLADÉ
V1, CAJC, Klubová víťazka mladých -  GENNY z Ringu, (O: Ch. IDOL Armida - M: I.Ch. ORKA FLOYD Fender Edda), ch. + maj:  Robert Fagoš * V2 -  LUCA Indiánsky brloh, (O: ARGO Gody Bohemia - M: JAKOBA Gryf)ch: Ladislav Kužma, maj: Stanislav Lipkoš * V3 - MEGEN Boxrelay, (O: ETHOR Boxrelay - M: ADÉLKA Gloria Bara), ch: Ľubomír Perniš, maj: Dušan Krajčík * V4 -  ESTER STAR Fender Edda, (O: CARLOS von Zielbox - M: RACHEL STAR Fender Edda), ch: Jozef a Jana Šuster, maj: Ing. Ľudovít Šimun* V-  CELESTA Arga Lúč, (O: PATRIK Lúč - M: JARKA Lúč), ch. + maj: Gabriel Aranyossy

SUČKY ŽÍHANÉ - OTVORENÁ
V1, CAC, ČKŠ, Klubová víťazka -  OLIVIA Armida, (O: Ch. BENITO del Colle Dell Infinito - M: Ch. CHYRONE Regata Edda), ch: Barbara Guzinska, maj: Petr Bratko * V2, R.CAC -  KAMILA Indiánsky brloh, (O: ARGO Gody Bohemia - M: DAČA Indiánsky brloh), ch: Ladislav Kužma, maj: Ladislav Kužma * V3 -  JADE Boxrelay, (O: APACHE z Metaboxu - M: CINDY Boxrelay), ch: Ľubomír Perniš, maj: Miroslav Uhrín * V4 -  HATSCHI Tiann, (O: I.Ch. AGO del Colle Dell Infinito - M: Ch. DENISE Tiann), ch.+ maj: Tibor Füzék * V -  A-ODETTA Stofi, (O: DOMINGO Boxrelay - M: NESSY od Anity), ch. + maj: Ing. Ivan Stojkov * V-  ARIELA Fender Edda, (O: I.Ch. GRAND-ALFA Pol - M: Ch. NOSFERATU Fender Edda) ch: Jozef a Jana Šusteroví, maj: Ondrej Boťanský * V -  NOVA Fender Edda, (O: I.Ch. NESTOR Hevelius - M: Ch. JESSY od Anity), ch: Jozef a Jana Šuster, maj: Ing. Vladimír Brezáni

SUČKY ŽÍHANÉ - PRACOVNÁ
V1, CAC -  FÍNA Jir-Ši Box, (O: ROGER Wings - M: CLEA Jir-Ši Box), ch: Jiří Šimara, maj: Lubomír Krása

 

<< späť