Vitajte na stránke Slovenského boxer klubu

 

SLOVENSKÝ BOXER KLUB ATIBOX | SKJ | FCI

ATIBOX WORLD BOXER SHOW | CENTRALEUROPEAN BOXER SHOW  

BOXER magazin | BOXERLINKS | BOXERNEWS.EU | BOXERPUPPY 

 

Slovenský boxer klub - SKJ - ATIBOX

 

 

AKTUALITY

PREZÍDIUM

STANOVY + NORMATÍVY

BOXERLIGA  

VÝSLEDKY  

KLUBOVÍ ŠAMPIÓNI  

VÝSLEDKY 2011  

VÝSLEDKY 2010  

VÝSLEDKY 2009  

VÝSLEDKY 2008  

VÝSLEDKY  2007  

VÝSLEDKY VÝSTAV 1999 - 2006

SKÚŠKA CHOVNOSTI 2007

ŠTATISTIKY

CHOVATEĽSKÉ STANICE

ATIBOX

LINKY NA OFICIÁLNE KLUBY

LINKY

FOTOGALERIA

SVETOVÁ VÝSTAVA BOXEROV -ATIBOX 2008

STREDOEURÓPSKA VÝSTAVA BOXEROV

ATIBOX WM 2001

ATIBOX WM 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyžiadanie krycieho listu

 

 Platnosť krycieho listu odo dňa vystavenia, bola rozhodnutím členskej schôdze konanej

17.2.  2007 v Krajnom, predĺžená zo 6 na 12 mesiacov odo dňa vystavenia. Žiadosť musí byť podaná najmenej 14 dní pred plánovaným krytím. V prípade, že žiadosť je podana menej ako 14 dní pred krytím, tak je považovaná za expresnú a vzťahujú sa ňu príslušné ustanovenia chovateľského a zápisného poriadku SBK.

 

 Doporučujeme pred podaním žiadosti prečítať Chovateľský a zápisný poriadok SBK

 

 Žiadosť musí obsahovať nasledovné náležitosti:

1.  Meno a adresu chovateľa s jeho presnou adresou, presný názov jeho chovateľskej stanice.

 

2.  Kópiu preukazu pôvodu sučky na ktorú má byť krycí list vystavený (Kópia preukazu o pôvode

psa - psov nemusí, ale môže byť súčasťou žiadosti)

 

3 . Kópiu dokladu úhrady správneho poplatku vo výške 11,- Eur (v prípade expresného pripúšťacieho povolenia 22,- EUR)  na účet SBK: 

 

IBAN: SK20 5200 0000 0000 1120 3778
ČÍSLO ÚČTU v staršom formáte: 11203778/5200

BIC/SWIFT kód OTP Banky Slovenska, a.s:  OTPVSKBX

 

Ako variabilný symbol uveďte číslo zápisu (SPKP)  sučky, na ktorú žiadate krycí list a v správe

pre prijímateľa (doplňujúcich správach)  uveďte  meno sučky (postačuje bez chovateľskej

stanice).

Úhrada môže byť pri dodržaní vyššie uvedených zásad vykonaná:

-  vkladom na účet v peňažnom ústave

- bezhotovostným prevodom

 

Žiadosť, ktorá obsahuje vyššie uvedené, zašlite emailom alebo doporučenou poštou na adresu Hlavného poradcu chovu.

 

 

Hlavný poradca chovu:   RNDr. Andrej Dudáš PhD.

                                               Horný diel 130/49

                                               93040 Štvrtok na Ostrove

                                               tel. 0903860817

                                               email: poradcachovu.sbk@gmail.com

 

 

 

Tlačivo "hlásenie o vrhu"  si môžete stiahnuť tu      pdf     docx 

 

 

 

 © Jan  Zlata & Jozef Šuster

Optimálne rozlíšenie 1024x768