head

 

AKTUALITY

PREZÍDIUM

DOKUMENTY A FORMULÁRE

BOXERLIGA  

VÝSLEDKY  

KLUBOVÍ ŠAMPIÓNI  

CHOV

CHOVATEĽSKÉ STANICE

PONUKA ŠTENIAT

ZOZNAM ČLENOV

FOTOGALERIA

LINKY

Slovenský boxer klub

Propagujte aj svoju stránku

 

 

 

 

 

 

Vyžiadanie krycieho listu

 

Platnosť krycieho listu odo dňa vystavenia je 12 mesiacov odo dňa vystavenia. Žiadosť musí byť podaná najmenej 14 dní pred plánovaným krytím. V prípade, že žiadosť je podaná menej ako 14 dní pred krytím, tak je považovaná za expresnú a vzťahujú sa ňu príslušné ustanovenia chovateľského a zápisného poriadku SBK.

 

 Doporučujeme pred podaním žiadosti prečítať Chovateľský a zápisný poriadok SBK

 

 Žiadosť musí obsahovať nasledovné náležitosti:

1.  Meno a adresu chovateľa s jeho presnou adresou, presný názov jeho registrovaného názvu chovu.

 

2.  Kópiu preukazu pôvodu sučky na ktorú má byť krycí list vystavený (Kópia preukazu o pôvode

psa - psov nemusí, ale môže byť súčasťou žiadosti)

 

3. Kópiu dokladu úhrady  poplatku vo výške 11,- Eur (v prípade expresného pripúšťacieho povolenia 22,- EUR)  na účet SBK:   

 

IBAN: SK52 7500 0000 0040 3008 1196
 

 

Ako variabilný symbol uveďte číslo zápisu (SPKP)  sučky, na ktorú žiadate krycí list a v správe pre prijímateľa (doplňujúcich správach)  uveďte  meno sučky (postačuje bez registrovaného názvu ).

Úhrada môže byť pri dodržaní vyššie uvedených zásad vykonaná:

- vkladom na účet v peňažnom ústave

- bezhotovostným prevodom

 

Žiadosť, ktorá obsahuje vyššie uvedené, zašlite emailom alebo poštou na adresu Hlavného poradcu chovu.

 

 

Hlavný poradca chovu:   Mgr. Lenka Mlynková

                                               Ružová 27, 908 51 Holíč

                                               tel. 0905 637 088

                                               email: hlavnyporadcachovu.sbk@gmail.com

 

 

 

 

 

 © Jan  Zlata & Jozef Šuster

Optimálne rozlíšenie 1024x768