head

 

AKTUALITY

PREZÍDIUM

DOKUMENTY A FORMULÁRE

BOXERLIGA  

VÝSLEDKY  

KLUBOVÍ ŠAMPIÓNI  

CHOV

CHOVATEĽSKÉ STANICE

PONUKA ŠTENIAT

ZOZNAM ČLENOV

FOTOGALERIA

LINKY

Slovenský boxer klub

Propagujte aj svoju stránku

 

 

 

 

>> PODMIENKY <<

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GDPR

PRIHLÁŠKA DO SBK

SMERNICA PRE ASOCIOVANÝCH ČLENOV

KRYCIE LISTY - USMERNENIE

Platby členských príspevkov za rok 2023

 Krycie listy usmernenie

Kalendár výstav UKK

 

 

 

 

 

 

Školenie pre záujemcov do funkcie rozhodcu pre exteriér psov SKJ

 

 

Školenie bude zorganizované v dvoch  termínoch s prednáškami z oblastí vstupného testu.

 

- 15.4.2023 

Prednášky:

1. anatómia a fyziológia - MVDr. Gabriela Ridarčíková

2. základy genetiky - Ing. Jozef Jursa

3. štandard a história plemena - Ing. Jaroslav Matyáš 

4. platné poriadky SKJ - Stanovy-Jozef Šuster

 

- 17.6.2023 

Prednášky:

1. správanie a princípy pri posudzovaní- MVDr. Gabriela Ridarčíková

2. platné poriadky SKJ - Chovateľský a Výstavný poriadok, Poriadok pre menovanie rozhodcov a ďalšie - Mgr. Viera Stloukalová, Jozef Šuster, Ing. Jaroslav Matyáš

3. predpisy FCI - Jozef Šuster

4. mechanika pohybu psa- Ing. Jozef Jursa

 

Miesto konania prednášok:

Agroinštitút Nitra, Akademická 952/4, 94901 Nitra.

Začiatok školenia o 10.00 hod.

 

Podmienky pre prijatie čakateľa nájdete v Poriadku pre menovanie rozhodcov.

 

Vstupný teoretický test sa bude konať 17.8.2023 v Bratislave (SKJ, Furmanská 9, BA)

 

Prednášok sa môžu zúčastniť aj čakatelia a rozhodcovia pre exteriér psov, ktorí tiež pošlú prihlášku.

 

Elektronická prihláška:  https://forms.gle/7TEUUNcGV9Hu7Sjt7 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOXERLIGA 2022

 

 

 

PSI:

1. KYAN XERXES James Box

2. K´APANOHUAYA Deutsch Algar

3. NESTOR James Box

 

SUČKY:

1. SEPHORA Nik Box

2. MEGGY Pálava Box

3. BLURRY EYES Black Magic Touch

 

CHOVATEĽSKÉ STANICE:

1. JAMES BOX

2. DEUTSCH ALGAR

3. FENDER EDDA

 

>>> BOXERLIGA VÝSLEDKY <<<

 

 

 

Vážení členovia,
veľmi pekne vás prosíme, aby ste nám v čo najbližšej dobe poslali na info@boxerklub.sk e-mailovú adresu, ktorú si želáte využívať ako kontaktnú pre komunikáciu Slovenského boxer klubu s vami.
Za spoluprácu vopred ďakujem
Dominika Hradská
sekretár SBK.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠPECIÁLNA VÝROČNÁ VÝSTAVA BOXEROV

27. 8 2022 * Holíč

 

Rozhodcovia / Judges:

Arne Johan Haugen (N) – psy

Květa Žídková (SK) – sučky

 

BOB

YOGHI DE GIGLIO FIORENTINO

 

BOS

FENDI DELL’ORCAGNA

 

VÍŤAZ ROKA / ANNUAL WINNER

DRAGO LANABOX

YOGHI DE GIGLIO FIORENTINO

FRANCIS-JOSEPH I. VANBOX

ZENO JISUKO

 

ESCORPIA DELLA COSTA VIVA

SZÉNT-RADVÁRI THEODÓRA

XARMEINE FENDER EDDA

ANNABELLA DEL GIGLIO FIORENTINO

 

VÍŤAZ ROKA MLADÝCH / ANNUAL JUNIOR WINNER

POSEIDON MYLLA ELLER

NESTOR JAMES BOX

 

LIRA DI BOXAURO

FENDI DELL´ORCAGNA

 

VICE VÍŤAZ ROKA MLADÝCH / ANNUAL JUNIOR VICE WINNER

DUX ZA III MOSTAMI

IUPPITER DELL´ORCAGNA

 

SÓSRÉT-MENTI ELENA

RECI BOX JANKA

 

BEST MINOR PUPPY

RAPHAEL MYLLA ELLER

 

BEST PUPPY

MAXIM DEUTSCH ALGAR

 

BEST VETERÁN

IZZI Z RINGU

 

GLADIÁTOR

TITUS FLAVIUS SIGNUM LAUDIS

ASKYA INFINITUM BOX

 

NAJKRAJŠÍ PÁR

TORRO SIGNUM LAUDIS + BLURRY EYES BLACK MAGIC TOUCH

 

>>> VÝSLEDKY <<<

 

 

 

 

 

S veľkým zármutkom sme sa dozvedeli,

že naše rady dňa  31. 7. 2022 navždy opustil

dlhoročný člen Slovenského boxer klubu

a aktívny chovateľ.
Pavol Sinčák

Odchovy z jeho chovateľskej stanice ŽIARIACA HVIEZDA

boli prínosom pre domáci i zahraničný chov boxerov.

 

Česť jeho pamiatke !

 

 

 

Klubová výstava boxerov

4. 6. 2022 * Tlmače

 

BOB, Mr. Boxer:

GRIMM IRIS AMORIS

 

BOS, Miss Boxer:

 SZENT-RADVÁRI THEODÓRA

 

KLUBOVÝ VÍŤAZ / CLUB WINNER:

GRIMM IRIS AMORIS

SANGREAL BOX LORD OF GOLD 

SZENT-RADVÁRI THEODÓRA

SEPHORA NIK BOX

 

 KLUBOVÝ VÍŤAZ MLADÝCH / CLUB JUNIOR WINNER:

SANGREAL BOX NIKOS

QASSIUS OPTIMA GRATA

ALITA DE LA TIERRA HUNGARIA

 

BEST MINOR PUPPY:

HOPE FOR LOVE GIO EL TOMEX

 

BEST PUPPY:

ROCKY PÁLAVA BOX

 

BEST VETERÁN:

LULU SUUM CUIQUE

 

NAJKRAJŠÍ PÁR:

BOLT BOCCA BOX & CARMEN PRESLAVVA CIVITAS

 

>>> VÝSLEDKY <<<

 

 

 

 

Titul klubového šampióna

bol po splnení  podmienok udelený týmto jedincom:

 

JAZAR FLOYD Fender Edda

(CASARO DE LA FORZANDANZA x ISTRIA FLOYD Fender Edda)

maj: Bc. Patrik Straka

 

KING KARLOS Boxrelay)

(BIG BOSS Signum Laudis x FANNY Boxrelay)

maj: Ľubomír Perniš

 

ELECTRA GLIDE z Metaboxu  

(SIBELIUS della Cadormare x AURORA z Metaboxu)

maj: František Kokna

 

GWENN Pálava Box  

(VERDI Optima Grata x ANDRA Pálava Box)

maj: Jiří Kostelecký

 

FIA Seli Dog  

(CONOR Seli Dog x GOLDEN ANANAX OXY)

maj: Pavol Bíró + Alfréd Tóth

 

UREUS II Karmapa

(DUQUE DE LOERMO x URTICA Karmapa)

maj: Dominika Slabá

 

UXTREME Spálenice

(FAUSTO DE VAL DE CAYONE x CELINE DEL CUORE GRANDE)

maj: Kristína Vaňochová

 

>>> KLUBOVÍ ŠAMPIÓNI <<<

>>>>>>

 

 

 

BOXERLIGA 2020

PSI:

1. JACK Pálava Box

2. KORNIEL Fender Edda

3. TORRO Signum Laudis

 

SUČKY:

1. KETTY Pálava Box

2. JESSY Seli dog

3. MAIA FLOYD Fender Edda

 

CHOVATEĽSKÉ STANICE:

1. FENDER EDDA

2. SELI DOG

3. KARMAPA

 

BOXERLIGA 2021

PSI:

1. FEDOR James Box

2. JACK Pálava Box

3. BRUNO BOSS Boxrelay

 

SUČKY:

1. SEPHORA Nik Box

2. MIA Pálava Box

3. JESSY Seli dog

 

CHOVATEĽSKÉ STANICE:

1. PÁLAVA BOX

2. DEUTSCH ALGAR

3. SELI DOG

 

>>> BOXERLIGA KOMPLETNÉ VÝSLEDKY + HISTORICKÉ VÝSLEDKY <<<

 

 

 

Vážení členovia,

naozaj s hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás navždy opustila pani

RNDr. Eva Lengyelová,

zakladateľka Slovenského boxer klubu, jeho prvá predsedkyňa,

majiteľka chovateľskej stanice “Medická záhrada”,

rozhodkyňa pre exteriér plemena boxer, ktorá ako prvá z východnej Európy posudzovala ATIBOX svetovú výstavu boxerov a nemecký “JAHRESSIEGER”.

Česť Tvojej pamiatke, Evka.

 

Eva

 

 

 

 

POZOR OZNAM PRE CHOVATEĽOV!

 

Počas pretrvávajúcej mimoriadnej situácie kvôli koronavírusu COVID 19 ako aj 30 dní po jej ukončení, nebudú nijakým spôsobom penalizovaní chovatelia, ktorí prihlášku k zápisu šteniat zašlú neskôr ako vo veku 9 týždňov. V tomto období plemenná kniha ÚKK nebude vyžadovať k zápisu žiadosť ani súhlas príslušného chovateľského klubu ani Prezídia ÚKK.
Týmto rozhodnutím dočasne prestáva platiť časť state Zápisného chovateľského poriadku ÚKK v bode 3, odst. E a úplne prestávajú platiť odst.  F a G. Taktiež nebude v tomto časovom období účtovaný poplatok za zápis vrhu staršieho ako 9 týždňov, resp. 3. mesiace.
Prezídium Únie kynologických klubov týmto dáva aj súhlas k zápisu všetkých vrhov šteniat starších ako 3 mesiace chovateľom, ktorí vo vyššie uvedenom termíne zašlú prihlášku k zápisu šteniat, čím je splnená aj požiadavka vyplývajúca zo Zápisného poriadku plemennej knihy SKJ (SPKP).

Prezídium ÚKK týmto rozhodnutím reaguje na vzniknutú situáciu. Na druhej strane chceme požiadať chovateľov o trpezlivosť pri vybavovaní agendy Plemennou knihou ÚKK.
Ďakujeme.

 

 

 

 

 

 

MEDZINÁRODNÁ KYNOLOGICKÁ FEDERÁCIA (FCI)

NOVELIZOVALA

 

>>> CHOVATEĽSKÝ PORIADOK FCI <<<

 

A DO PLATNOSTI VSTÚPILA NOVÁ SMERNICA FCI PRE

 

 >>> LIMITOVANÚ REGISTRÁCIU <<<

 

 

 

Na pretekoch Z Polytanu Cup, ktoré sa konali 19.-20.10. 2019 na Malom Lapáši v kategórii IGP 3 štartovala aj dvojica Ladislav Hencovský a jeho boxer BLACK BANDIT Honor Marsa.

Preteky boli tradične aj Majstrovstvá Slovenska boxerov a i keď titul majstra Slovenska nemohol byť zadaný z dôvodu chýbajúceho bodového limitu na stope, ďakujeme za propagáciu boxera. Slovenský boxer klub daroval za prvé miesto pre najúspešnejšieho boxera hodnotný pohár. Gratulujeme k výsledku najmä k úspešne zvládnutým kategóriám poslušnosti (86 b.) a obrane (90 b.)

 

 

 

 

Úspech slovenského odchovu na výročnej výstave v Nemecku dosiahla sučka

ANOBI Preslavva Civitas - výborná 1

chov: RNDr. Andrej Dudáš, Phd.

 

GRATULUJEME!!!

 

 

Skúšku chovnosti SBK 7.9. 2019

úspešne absolvoval s hodnotením ideálnej povahy "5"

 

BOLT Boca Box

SPKP 5546, nar. 9.3.2017

(ELIO Gerbein x CAYA Karmapa)

maj: Anna Sýkorová

Gratulujeme!

 

 

Úspechy slovenských odchovov na výročnej výstave v Taliansku

 

UXTREME Spalenice - V1, R. CAC, chov: Ján Reichbauer, maj: Kika Reichbauerová - Vanochová
YUDI Indiánsky Brloh - V2, chov: Ladislav Kužma a Květa  Žídková
UREUS II. Karmapa - V3, chov: Vladimír Tomaščík, maj: Dominika Lisbeth Slabá
Boris Indiánsky brloh - trieda dorastu VN 1, best baby + puppy, chov: Ladislav Kužma a Květa Žídková
Cooper Indiánsky brloh - trieda dorastu VN 4, chov: Ladislav Kužma a Květa Žídková

GRATULUJEME !!!

 

 

Slovensko má prvý titul víťaza roka z Belgicka!

 


Po získaní titulu Svetovej víťazky ATIBOX a Stredoeurópskej víťazky potvrdila svoje kvality a skvelú formu BEATING HEART Vanbox aj na výročnej výstave v Belgicku. Získala tu ako prvý slovenský odchov nielen titul víťazky roka a najkrajšej sučky výstavy, ale aj titul BOB.
Tak trocha v tieni sa pri tomto veľkom úspechu bude zdať titul vicevíťaza mladých, ktorý získal slovenský odchov Demons In The Eyes Vanbox vo vlastníctve českej majiteľky Ivety Hlaváčovej
Sergej Vanža a Jolanta Verreva - k obom veľkým úspechom gratulujeme!

 

 

Mimoriadny úspech na nemeckej výročnej výstave!

 


Po skvelom umiestnení na rakúskej výročnej výstave, zaknihoval historický úspech na nemeckej výročnej výstave 16.9. 2018 Uxtreme Spalenice, ktorý v triede strednej získal V2, R. VDH-A.

 Kika Reichbauerova-Vanochová, Ján Reichbauer a Klara Reichbauerova - prijmite naše gratulácie!

 

 

 

Historicky najúspešnejšia Stedoeurópska výstava boxerov pre jedincov vo vlastníctve a z odchovu členov SBK!
Na stredoeurópskej výstave boxerov (CEBS) 9.9. 2018 v Otěšiciach pri Merklíne jedince vo vlastníctve, alebo z chovu členov  SBK, získali, BOB,  5x titul Víťaz CEBS (3x dospelí, 2x mladí), 3x titul vice víťaza CEBS (z toho 1x mladých), 1x najlepší dorast, 9x výborný 1, 5x výborný 2,  3x výborný 3, 4x výborný 4, 2x VN1, 1x VN 2.


V1, CAC, CEBS Winner, BOB - XANTIELA Fender Edda, maj: Majo Hradský
V1, CAC, CEBS Winner - BEATING HEART Vanbox, maj: Sergej Vanža a Jolanta Verreva
V1, CAC, CEBS Winner - BARAHIEL Fender Edda, maj: Lenka Mlynková
V1, CAJC, CEBS Junior Winner - X- MAN Boxrelay, maj: Ľubromír Perniš
V1, CAJC, CEBS Junior Winner - UMA THURMAN  Boxrelay, maj: Ľubomír Perniš
V1, CAC, CEBS Vice-Winner - UREUS II. Karmapa, maj: Dominika Slabá
V1, CAC, CEBS Vice-Winner - ENJI Pálava Box, maj: Jiří Kostelecký
V2, CEBS Junior Vice-Winner - KETTY pálava Box, maj: Jiří Kostelecký
V1, CAC - IDOL z Metaboxu, ch: Petra Prokešová
V1, CAC - SIDHARTHA Karmapa, ch: Vladimír Tomaščík
V2, R. CAC - UXTREME Spálenice, maj: Kristína Vaňochová
V2, R. CAC - NAUTILUS Karmapa, ch: Vladimír Tomaščík
V2, R. CAC - GWENN Pálava Box, maj: Jiří Kostelecký
V2, R. CAC - QUENTIN II: Karmapa, maj: Miroslava Wimétalová
V3 - DEMONS IN THE EYES Vanbox, chov Sergej Vanža
V3 - BOLT Bca Box, maj: Anna Sýkorová
V3 - LORELEI z Ringu, ch: Robert Fagoš
V4 - BOOBY BROWN FINE Star - Box, maj: Edita Šebáková
V4 - KALYPSÓ Karmapa, maj: Edita Šebáková
V4 - CAYA Karmapa, ch: Vladimír Tomaščík
VN1, Najlepší dorast -  DOMINIKA DEMPSEY Karmapa, maj: Dominika Slabá
VN1 - DAISY PRINZESSIN Deutsch Algar, maj: Lenka Mlynková
VN2 - CRISTAL DEMPSEY Karmapa, maj: Dominika Slabá
Najkrajší pár: BARAHIEL Fender Edda + DAISY PRINZESSIN Deutsch Algar, maj: Lenka Mlynková
Veľká vďaka a gratulácia!

 

 

 

Mimoriadne úspechy jedincov vo vlastníctve a z chovu členov

Slovenského boxer klubu

na Výročnej špeciálnej výstave Boxerklubu ĆR v Otěšiciach u Merklína

8. 9. 2018:


V1, CAJC, Víťaz roka mladých - X- MAN Boxrelay, maj: Ľubromír Perniš
V1, CAC, Víťaz roka - XANTIELA Fender Edda, maj: Majo Hradský
V1, CAC  - ENJI Pálava Box, maj: Jiří Kostelecký
V1, CAC - BEATING HEART Vanbox, maj: Sergej Vanža a Jolanta Verreva
V1, CAC - CAYA Karmapa, ch: Vladimír Tomaščík
V1, CAC - BARAHIEL Fender Edda, maj: Lenka Mlynková
V1, CAC - IDOL z Metaboxu, ch: Petr Bratko
V1, CAC - NAUTILUS Karmapa, ch: Vladimír Tomaščík
V2, R. CAC - GWENN Pálava Box, maj: Jiří Kostelecký
V2, R. CAC - UXTREME Spálenice, maj: Kristína Vaňochová
V2, R. CAC - UREUS II. Karmapa, maj: Dominika Slabá
V2 - DEMONS IN THE EYES Vanbox, chov Sergej Vanža
V3 - KETTY Pálava Box, maj: Jiří Kostelecký
V3 - UMA THURMAN  Boxrelay, maj: Ľubomír Perniš
V3 - KALYPSÓ Karmapa, maj: Edita Šebáková
V3 - BOOBY BROWN FINE Star- Box, maj: Edita Šebáková
V3 - QUENTIN II: Karmapa, maj: Miroslava Wimétalová
VN1, Najlepší dorast -  DOMINIKA DEMPSEY Karmapa, maj: Dominika Slabá
VN1 - DAISY PRINZESSIN Deutsch Algar, maj: Lenka Mlynková
VN2 - CRISTAL DEMPSEY Karmapa, maj: Dominika Slabá
Najkrajší pár: BARAHIEL Fender Edda + DAISY PRINZESSIN Deutsch Algar, maj: Lenka Mlynková

 

Ďakujeme a úspešnú reprezentáciu a gratulujeme !

 

 

Úspechy členov Slovenského boxer klubu

na Svetovej výstave boxerov ATIBOX 2018 vo švédskom Malmö

 

 

 

V1, ATIBOX WINNER - BEATING HEART Vanbox, maj: Sergej Vanža & Jolanta Vereva


V1 - UXTREME Spalenice, maj: Kika Reichbauerova-Vanochova


V1 - LEVIATHAN z Ringu, maj: Jana Robert Fagoš


VN 2 - D´MOND MILENIUM STAR Vanbox, maj: Peter Kusý

 

GRATULUJEME !!! 

 

 

Úspechy jedincov

vo vlastníctve členov Slovenského boxer klubu

na Stredoeurópskej výstave v Opole 10. 9. 2017

 

- BARACHIEL FLOYD Fender Edda - V1, CAJC, Stredoeurópsky víťaz mladých,  Najkrajší mladý pes, Najkrajší mladý jedinec - BOJ, Víťaz plemena - BOB, maj: Lenka Mlynková

 

-  XANTIELA Fender Edda - V1, CAJC, Stredoeurópska víťazka mladých, Najkrajšia mladá sučka, maj: Dominika Šusterová & Majo Hradský

 

- IDOL z Metaboxu  - V1, CAJC, Vice stredoeurópsky víťaz mladých, maj: V. a P. Bratkoví

 

- UXTREME Spalenice - V2, maj: Kristína Vaňochová

 

- UMA FASTINA Spalenice - V2, maj: Kristína Vaňochová

 

 

 

VÝNIMOČNÉ ÚSPECHY SLOVENSKÝCH ODCHOVOV A JEDINCOV VO VLASTNÍCTVE ČLENOV SBK

 

V1, ATIBOX YOUH CLASS WINNER, ATIBOX JUNIOR WINNER, JUNIOR BOB - BEATING HEART VANBOX, maj: S. Vanža & J. Vereva

 

V1, ATIBOX VETERAN CLASS WINNER, BEST VETERAN - URAM Signum Laudis, maj: Dušan Hladík

 

V1, CAC, ATIBOX WORKING CLASS WINNER, ATIBOX WINNER - NAADAME Fender Edda, maj: Peter Kusý

 

VN 1, ATIBOX PUPPY CLASS WINNER - BARACHIEL FLOYD Fender Edda, maj: Lenka Mlynková

 

VN 1, ATIBOX MINOR PUPPY CLASS WINNER  - BOBBY BROWN FINE STAR BOX, maj: Edita Šebáková

 

VN 2 - UREUS II.KARMAPA, maj: Vladimír Tomaščík

 

VN 3 - UXTREME SPALENICE, maj: K. Vaňochová + J.  Reichbauer

 

VN 3 - XANTIELA Fender Edda, maj: Dominika Šusterová

 

V 4 - JESUS BOXRELAY, maj: Marek Hudáček

 

 

 

Preteky z POLYTANU CUP, ktoré sa uskutočnili 14.-16. 10. 2016 v Malom Lapáši, boli opätovne aj Majstrovstvami Slovenska vo výkone belgických ovčiakov, dobermanov, rottweilerov a boxerov. Naše plemeno bolo zastúpené dvoma jedincami. V kategórii IPO 1 Katarzyna Grzesiak-Kopeć z Poľska štartovala so psom ARMAGNAC Kierskie Ustronie.
V kategórii IPO 3 Ladislav Hencovský so psom HARWEY ll. Boxrelay. I keď nesplnili bodový limit bol udelený titul Majster Slovenska IPO 3 ku ktorému gratulujeme. Za spomenutie stojí, že táto dvojica predviedla mimoriadne kvalitnú poslušnosť ohodnotenú rozhodcom Johannes Eitlerom na 91 bodov.

 

 

 

 

Vážení členovia SBK,
veľmi neradi, ale musíme vás informovať, že 8.10. 2016 nás navždy opustila

 

 

Mirka Gajtková.
Všetci, ktorí sme ju poznali bližšie vieme, že nemala vôbec jednoduchý a ľahký život, v ktorom azda jedným z mála zmyslov boli práve boxeri, ktorých neskutočne milovala.
Mirka, česť Tvojej pamiatke! Zostaneš v našich srdciach a spomienkach...

 

 

Dňa 3.9. 2016 nás navždy opustil dlhoročný chovateľ boxerov


Gabriel Aranyossy

 


 

Ďakujeme všetkým členom Slovenského boxer klubu, všetkým ktorí sa zúčastnili poslednej rozlúčky, ale aj tým ktorí prísť nemohli, ale sa v tichosti rozlúčili...

Gabi bol  stelesnením dobra, nekonfliktnosti a pokory na tejto zemi a verme, že pre mnohých zostane dlho príkladom. Zvlášť chceme poďakovať prezidentovi Maďarského klubu Imre Bíróovi, ktorý s ďalším členom prezídia precestovali celé Maďarsko aby prejavili poslednú úctu. Česť Tvojej pamiatke!

 

 

 

MAJSTROVSTVÁ SVETA BOXEROV ATIBOX

 

 

VRBOVÉ 29. 4 . - 1. 5. 2016

 

Gratulácia Ladislavovi Hencovskému ktorý so psom Harwey II. Boxrelay podal veľmi vyrovnané výkony a skončil na 2. mieste v kategórii IPO 2.

 

 

 


 

 

Kronika chovu boxerov na Slovensku

 

Pri príprave prednášky o histórii chovu boxerov na Slovensku som so smútkom musel konštatovať, že fotografické materiály významných slovenských odchovov, ale aj jedincov, ktoré boli na Slovensko importované a viac alebo menej úspešne ovplyvnili slovenský chov boxerov, sú v žalostnom stave. Vo veľkej väčšine absentuje akákoľvek dokumentácia, alebo je len  veľmi obmedzená.

Z toho dôvodu som si dovolil (zatiaľ ako vlastnú iniciatívu) založiť

 

KRONIKU CHOVU BOXEROV NA SLOVENSKU

 

Chcem požiadať všetkých majiteľov a chovateľov, ktorí majú k dispozícii materiály, ktoré by mohli v elektronickej forme poskytnúť  a tieto  by boli súčasťou spomenutej kroniky, aby ju zaslali Mgr. Lenke Mlynkovej na e-mailovú adresu:  kronikarka.sbk@gmail.com 

 

Prosím zasielajte:

A)  Kvalitne nascanované historické fotografie slovenských  jedincov, alebo tých zahraničných, ktorí výrazne ovplyvnili slovenský chov.

B)  Kvalitne nascanované preukazy pôvodu slovenských  jedincov, alebo tých zahraničných , ktorí výrazne ovplyvnili slovenský chov.

C) Kvalitne nascanované historické fotografie slovenských podujatí (výstavy, preteky, bonitácie),

D)  Kvalitné fotografie súčasných slovenských  jedincov, alebo tých, ktorí výrazne ovplyvnili slovenský chov.

Všetky materiály v čo najväčšom rozlíšení  - kvalite so samostatne priloženým faktografickým popisom.

(Pri zasielaní e-mailom prosím dajte pozor na to, aby program fotografické podklady nezmenšil)

 

Materiály zhromaždené v kronike budú bez akýchkoľvek obmedzení a v maximálnej kvalite voľne k dispozícii každému členovi Slovenského boxer klubu a priebežne budú zverejňované vo verejných fotogalériách akou je napríklad:

 

>>> HISTÓRIA SLOVENSKÉHO CHOVU BOXEROV 1970 - 1990 <<<

>>> HISTÓRIA SLOVENSKÉHO CHOVU BOXEROV 1991 - 2000 <<<

>>> HISTÓRIA SLOVENSKÉHO CHOVU BOXEROV 2001 - 2010 <<<

>>> SLOVENSKÝ CHOV BOXEROV od 2011 PO DNEŠOK <<<

>>> V MÉDIÁCH O BOXEROCH <<<

>>> HISTÓRIA SLOVENSKÉHO BOXER KLUBU <<<

 

 

Tešíme sa na spoluprácu

Jozef Šuster         

 

 

Stredoeurópska výstava boxerov 18.10.2015

 Rychety pri Prahe

 

Úspechy jedincov vo vlastníctve členov Slovenského boxerklubu:

 

* KING KARLOS Boxrelay - V1, CAC, HOPE OF OUR FUTURE WINNER, CENTRAL EUROPEAN WINNER, maj: Marek Sopko a Lubomír Perniš

* ELECTRA GILDE z Metaboxu - V1, CAC, WINNER OF CHAMPION, CENTRAL EUROPEAN WINNER, maj: František Kokna
*
IMAGE Boxrelay - V1, CAC, VÁRSZEGI ZSOLT MEMORIAL TROPHY, CENTRAL EUROPEAN VICE WINNER, maj: Marek Sopko a Lubomír Perniš
*
NAADAME Fender Edda - V1, CAJC, CENTRAL EUROPEAN JUNIOR WINNER
*
IZZI z Ringu - V1, CAJC, CENTRAL EUROPEAN JUNIOR WINNER, maj: Andrej Dudáš
*
NITIKA Fender Edda - V2, CENTRAL EUROPEAN JUNIOR VICE WINNER, maj: Lenička Mlynková
*
UNICA Optima Grata - V1, CAC, VÁRSZEGI ZSOLT MEMORIAL TROPHY, maj: Luboš Maník
*
JELTZIN Karmapa - VN 1, BEST BABBY, maj: Vladimír Tomaščík, Dominika Lisbeth Tomascikova a Míla Petková

* Isa de Cuervonegro - V2, R. CAC, maj: Robert Fagoš
* JAZAR FLOYD Fender Edda - V3, maj: Paťo Straka
* JESUS Boxrelay - V3, maj: Marek Hudaček
* ZOCO Karmapa - V3, maj: Miroslava Wimětalová

* IBERIA z Ringu - V3, maj: Robert Fagoš
* LENNA Kronebox - V4, maj: Matúš Kohút

 

Úspechy odchovov členov Slovenského boxerklubu:

 

* JORASH z Ringu - V2, CENTRAL EUROPEAN JUNIOR VICE WINNER

* ARON z Metaboxu - V2, R.CAC

* CAYA Karmapa - V2, R. CAC

* K ´NAPOLI FLOYD Fender Edda - V2

* HARPYJE z Ringu - V3

* MELIOTH Fender Edda - V4

* ZAFIRA Karmapa - VD 4

 

 

 

 

S hlbokým zármutkom v duši oznamujeme
všetkým priaznivcom plemena boxer,
že dňa 22. júna 2015 vo veku 86 rokov
nás navždy opustil, čestný člen,

  rozhodca pre posudzovanie exteriéru

 

MUDr. Anton Sonoga 

 

 

 

 

Česť jeho pamiatke !

 

 

 

Dúfali sme, že 30. 5. 2015 oslávime 95. narodeniny významnej osobnosti chovu boxerov

 

MUDr. Evy Špaldonovej

 

 

Žiaľ už sa tak nestane... 18.5. 2015 nás navždy opustila.

Stratili sme v nej bývalú chovateľku chovateľskej stanice

"zo Suotempore",

rozhodkyňu pre posudzovanie exteriéru,

ale hlavne skvelého človeka.

Česť jej pamiatke !

 

Spoločne sme si uctili pamiatku MUDr. Evy Špaldonovej

na Klubovej výstave v Poľnom Kesove.

 

 

 

 

ÚSPECHY A UMIESTNENIA JEDINCOV NA EURÓPSKEJ VÝSTAVE V BRNE VO VLASTNÍCTVE A Z CHOVU ČLENOV SLOVENSKÉHO BOXER KLUBU:

 

V1, EURÓPSKA Víťazka mladých, BOJ - ELECTRA GLIDE z Metaboxu, maj: F. Kokna

V1, CAC - URTICA Karmapa, maj: V. Tomaščík

V1, CAC - AARON Mir-Fiš, maj: A. Pflegrová

V2, R. CAC - AMIR Mir-Fiš, maj: A. Pflegrová

V2, R. CAC - GRACIA Man-Box, maj: Ľ. Maník

V2 - CAYA Karmapa, maj: H. Ryantová

V3 - PARVATI Karmapa, maj: V. Tomaščík

V3 - RABIES Spálenice, maj: K. Vaňochová

V3 - SÍRIUS Spálenice, maj: K. Vaňochová

V4 - CAPONE Karmapa, maj: V. Tomaščík

V4 - ROSE Capa Negra, maj: S. Vanža

VN 1, Európska nádej - LARGO Indiánsky brloh, maj: Z. + K. Hradecký

VD 4 - ZOCO Karmapa, maj: M. Wimětalová

 

 

Zvodu dorastu 7.9. 2014 v Bojniciach sa zúčastnili:

LAMYA James Box, (Rus la Fler ETERNAL FLAME x ASIA James Box), maj: Patrik Straka

DEUTSCH Mir-Fiš, (GRIM Mir-Fiš x TESSA Mir-Fiš). maj: Mgr. Lenka Mlynková

Rozhodca: Sergej Vanža

 

Skúšku chovnosti 7,9. 2014 úspešne absolvovali:

APRILIA Gambar (URAM Signum Laudis s DEBORAH Sieger Boxemia), maj: Dušan Hladík.

Povaha: 5

BIG BOSS Signum Laudis (HASHIH von Jess Box x UMBRIA Signum Laudis), maj: Ľubomrí Perniš,

Povaha: 5

BUGATI Signum Laudis (HASHIH von Jess Box x UMBRIA Signum Laudis), maj: Dušan Hladík.

Povaha: 5

HELLA Boxrelay (PRIMO del Colle Dell' Infinito x FANNY Boxrelay), maj: Igor Šuňal

Povaha: 5

URAM Signim Laudis  (AXEL Mose x SICILIA Signum Laudis), maj: Dušan Hladík.

Povaha: 5

URIEL Fender Edda (FABRIZIO FLOYD Fender Edda x ORNELLA Fender Edda), maj: Peter Kusý

Povaha: 5

XANTO Czech Ja-Ka (WARWICK v.d. Momarter Eiche x PHONIX Czech Ja-Ka), maj: Maroš Svitač

Povaha: 5

Exteriér a výkon hodnotila komisia v zložení:

Sergej Vanža, Jozef Šuster, RNDr. Andrej Dudáš, PhD.

(Video sa pripravuje)

 

Výberovú skúšku chovnosti 7,9. 2014 úspešne absolvovali:

BIG BOSS Signum Laudis (HASHIH von Jess Box x UMBRIA Signum Laudis), maj: Ľubomrí Perniš,

Povaha: 5

URAM Signim Laudis  (AXEL Mose x SICILIA Signum Laudis), maj: Dušan Hladík.

Povaha: 5

URIEL Fender Edda (FABRIZIO FLOYD Fender Edda x ORNELLA Fender Edda), maj: Peter Kusý

Povaha: 5

Exteriér a výkon hodnotila komisia v zložení:

Sergej Vanža, Jozef Šuster, RNDr. Andrej Dudáš, PhD.

 


 

 

Dôležitý oznam pre chovateľov

 

Od 1.1.2013 zahájila samostatnú činnosť plemenná kniha a kancelária Únie kynologických klubov. Únia kynologických klubov (ÚKK) zastrešuje chovateľské kluby, ktoré boli pôvodne zastrešené priamo pod SKJ.

Dokumenty plemennej knihy a agendy klubov posielajte na adresu:

Únia kynologických klubov

Furmanská 9

841 03 Bratislava 

Všetky informácie a zoznam klubov nájdete na webovej stránke ÚKK:

www.unkk.sk 

Kontakty:
tel: 02 / 64282691

0948 220 924

e-mail: melichova@unkk.sk (plemenná kniha)

unkk@unkk.sk (agenda klubov)

 

 

 

 

Fotogalérie:

5.- 6. 11. 2011 Víkend boxerkárov + Ružomberok-Gejdák (Foto: Ing. Pavol Bíró)

27.8. 2011 - Výročná výstava boxerov Vranov nad Topľou (Fotogléria 1)

27.8. 2011 - Výročná výstava boxerov Vranov nad Topľou (Fotogléria 2)

18. - 19. 6. 2011 Klubová výstava a CEBS Poľný Kesov - Fotogaléria (Foto: Szalkai Karesz)

13. 11. 2010 Zmenený chovateľský poriadok

13. - 14. 11. 2010 Víkend boxerkárov Ružomberok - fotogaléria

29. 8. 2010. Vranov nad Topľou - Výročná výstava boxerov - Foto: Zdenko Mikušiak

29. 8. 2010. Vranov nad Topľou - Výročná výstava boxerov - Fotogaléria 1

29. 8. 2010. Vranov nad Topľou - Výročná výstava boxerov - Fotogaléria 2

29. 8. 2010 Vranov nad Topľou - Výročná výstava (Foto: Szalkai Karesz)

19. 6. 2010 Poľný Kesov - Klubová výstava (Foto: Szalkai Karesz)

 

 

 

 

 

KONTAKT:

SLOVENSKÝ BOXER KLUB

č. 452

916 16 Krajné

boxer@boxer.sk

www.boxerklub.sk

 

ČÍSLO ÚČTU:  NOVÉ

IBAN: SK52 7500 0000 0040 3008 1196
 

 

 

 © Jan  Zlata & Jozef Šuster

Optimálne rozlíšenie 1024x768